DE KHAO SAT HSG TOAN 6 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Những bài tập mà kho đề thi Đề thi Toán Số học lớp 6 xin thu thập lại các bạn học sinh về DE KHAO SAT HSG TOAN 6, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

ĐỀ THI KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG MŨI NHỌN. NĂM HỌC 2008-2009
MÔN THI: TOÁN 6 (Thời gian làm bài 120 phút)

Câu 1: Tìm biết:
a. .
b.
c.
Câu 2: a. Cho n là số tự nhiên. Tìm ƯCLN và BCNN của n và n + 2 ?
b. Tìm các giá trị nguyên của để nhận giá trị nguyên, biết:
Câu 3.
Qua đợt trồng cây đầu Xuân. Tổng số cây trồng được của cả hai lớp 6A và 6B là 175 cây. Biết rằng số cây trồng được của lớp 6A và số cây trồng được của lớp 6B cũng bằng số cây trồng được của lớp 6B và số cây trồng được của lớp 6A. Tính số cây trồng được của mỗi lớp?
Câu 4.
Cho 3 điểm A,B,C thẳng hàng. Gọi D là trung điểm của đoạn thẳng AB. Tính độ dài đoạn thẳng CD biết: AB = 10cm; BC = 4cm.
Câu 5.
Hai tia Ox và Oy là hai tia đối nhau. Trên cùng nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox vẽ các tia Ot, Oz sao cho: ; . Trên nửa mặt phẳng bờ xy, không chứa Oz vẽ tia Om sao cho
a/ Trong 3 tia Oz; Ox; Ot tia nào nằm giữa hai tia còn lại? Vì sao?
b/ Chứng tỏ rằng: Hai tia Oz và Om là hai tia đối nhau.
c/ Trên hình vẽ có mấy cặp góc phụ nhau? Vì sao?

Hết./.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.