Đề khảo sát HSG đội tuyển toán 6 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Những bài tập mà KHODETHI.ORG Đề thi Toán Số học lớp 6 xin thu thập lại các bạn học sinh về Đề khảo sát HSG đội tuyển toán 6, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TỈNH ĐỒNG THÁP

ĐỀ CHÍNH THỨC
(Đề gồm có 01 trang)
KIỂM TRA KHẢO SÁT HỌC SINH ĐỘI TUYỂN
Năm học 2016 – 2017
Môn kiểm tra: TOÁN – LỚP 6

Ngày kiểm tra: 27/01/2017
Thời gian : 150 phút (không kể thời gian phát đề)

Câu I: (4,0 điểm). Thực hiện phép tính

1) A =

2) B = 81.

Câu II: (4,0 điểm)

1) So sánh P và Q
Biết P = và Q =
2) Tìm hai số tự nhiên a và b, biết: BCNN(a,b) = 420; ƯCLN(a,b)=21
và a +21 = b.

Câu III: (4,0 điểm)
1) Chứng minh rằng: Nếu 7x + 4y 37 thì 13x +18y 37
2) Cho A = và B =
Tính B – A

Câu IV. (6,0 điểm).
Cho xÂy , trên tia Ax lấy điểm B sao cho AB = 6 cm. Trên tia đối của tia Ax lấy điểm D sao cho AD = 4 cm.
Tính BD.
2) Lấy C là một điểm trên tia Ay. Biết BĈD = 800, BĈA = 450. Tính AĈD
3) Biết AK = 2 cm (K thuộc BD). Tính BK

Câu V: (2,0 điểm)
1) Tìm các số tự nhiên x, y sao cho:
2) Tìm số tự nhiên n để phân số đạt GTLN . Tìm giá trị lớn nhất đó. HẾT./.

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TỈNH ĐỒNG THÁP

ĐỀ CHÍNH THỨC
(Đáp án gồm có 04 trang)
HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI CHÍNH THỨC
KIỂM TRA KHẢO SÁT HỌC SINH ĐỘI TUYỂN
Năm học 2015 – 2016
Môn kiểm tra: TOÁN – LỚP 6

Ngày kiểm tra: 23/6/2016
Thời gian : 150 phút (không kể thời gian phát đề)

Câu
Nội dung
Điểm

Câu 1 (4đ)

a) Ta có:

KL:…..

0.5đ

0.5đ

0.5đ

0.5đ

b) Ta có: .

KL:…………

0.5đ

0.5đ

0.5đ

0.5đ

Câu 2 (4đ)

a) Ta có:
Q = = ++
+
Lần lượt so sánh từng phân số của P và Q với các tử là : 2010; 2011; 2012 thấy được các phân thức của P đều lớn hơn các phân thức của Q
Kết luận: P > Q

1 đ

0,75 đ

0,25 đ

b) Từ dữ liệu đề bài cho, ta có :
+ Vì ƯCLN(a, b) = 21, nên tồn tại các số tự nhiên m và n khác 0, sao cho:
a = 21m; b = 21n (1)
và ƯCLN(m, n) = 1 (2)
+ Vì BCNN(a, b) = 420, nên theo trên, ta suy ra :

+ Vì a + 21 = b, nên theo trên, ta suy ra :

Trong các trường hợp thoả mãn các điều kiện (2) và (3), thì chỉ có Trường hợp : m = 4, n = 5 hoặc m = 2, n = 3 là thoả mãn điều kiện (4).
Vậy với m = 4, n = 5 hoặc m = 2, n = 3 ta được các số phải tìm là : a = 21 . 4 = 84; b = 21 . 5 = 105

0.5đ

0.5đ

0.5đ

0.5đ

Câu 3
(4đ)

a) Ta có:

Hay (*)
Vì , mà (4;37) = 1 nên Do đó, từ (*) suy ra: , mà (5; 37) = 1 nên
0.5đ

0.5đ
0.5đ
0.5đ

b)Ta có:

Lấy (2) – (1), ta được:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.