ĐỀ KHẢO SAT HK 1_ TOÁN 9 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Những bài tập mà KHODETHI.ORG Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin thu thập lại quý bạn đọc về ĐỀ KHẢO SAT HK 1_ TOÁN 9, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

THAM KHẢO
ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ I
NĂM HỌC: 2017 – 2018
MÔN: TOÁN 9
(Thời gian làm bài: 90’)

(Bài thi này gồm 2 phần, 6 câu, 3 bài, trong 01 trang)

I. Phần trắc nghiệm
(Hãy ghi vào bài làm của mình câu trả lời Em cho là đúng)
Câu 1: Biểu thức xác định khi:
A, B. C. D.Một kết quả khác
Câu 2. Giá trị của biểu thức bằng:
A. B. C. D.
Câu 3. Khi m bằng bai nhiêu thì đồ thị của hàm số: đi qua điểm A(-2; 2)
A. m = 1 B. m = 2 C. m = 3 D. m = 4
Câu 4. Cho có AH là đường cao xuất phát từ đỉnh A (). Nếu thì hệ thức nào sau đây là đúng?
A. B.
C. C. Không câu nào đúng
Câu 5. Đường tròn có mấy tâm đối xứng?
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
Câu 6. Cho (O; 5cm), AB là một dây. Nếu AB = 8cm thì tâm O cách AB một khoảng bằng:
A. 3cm B. 4cm C. 5cm D. Một kết quả khác
II. Phần tự luận
Bài 1: Cho biểu thức

a) Rút gọn biểu thức P
b) Tìm giá trị của x để ?
Bài 2: Cho hàm số (d)
a) Tìm m để (d) song song với (d`):
b) Tìm m để (d) đi qua điểm
Bài 3: Cho đường tròn tâm O đường kính AB, Qua trung điểm I của OA kẻ dây MN vuông góc với AB, Từ O kẻ OP vuông góc BM (). Chứng minh rằng:
a) Tứ giác AMON là hình thoi.
b)
c) Ba điểm P, O, N thẳng hàng.
ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM
Trắc nghiệm (3Đ)
(Mỗi câu đúng cho 0,5 đ)
Câu 1. A Câu 4. B
Câu 2. A Câu 5. A
Câu 3. D Câu 6. A
II. Tự luận. (7đ)
Bài 1. (2,5đ)
a)
(1,5đ)
b) P = -1
(1đ)
Bài 2. a) (d) // (d’) (0,5đ)
b) (d) đi qua điểm A(-1; 1) Khi x = -1 thì y = 1
(m – 2) . (-1) + m – 1 = 1
-m + 2 + m – 1 = 1 (1đ)
0.m = 0 đúng với mọi giá trị của m
Bài 3. (3đ)
a) Vì đường kính AB vuông góc với dây MN
tại I nên IM = IN.
Lại có IA = IO (gt)
( AMON là hình bình hành
Mà MN ( OA (gt)
( AMON là hình thoi (1đ)
b) (AMB có MO là trung tuyến và MO = 1/2AB
( (AMB vuông tại M. Có MI là đường cao
( MI2 = IA.IB (1đ)
c) Có OP ( MB và AM ( MB ( OP // AM
Mà ON // AM (AMON là hình thoi) ( P, O, N thẳng hàng. (1đ)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.