ĐỀ KHẢO SÁT HK 1 _ TOÁN 6 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Nội dung bài được kho đề thi Đề thi Toán Số học lớp 6 xin thu thập lại các bạn học sinh về ĐỀ KHẢO SÁT HK 1 _ TOÁN 6, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

THAM KHẢO

ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG
HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2017- 2018
Môn : TOÁN 6
Thời gian: 90 phút
(Không kề thời gian phát đề)

ĐỀ SỐ 1:
Bài 1: (2 điểm) Thực hiện phép tính:
.
.
.
.

Bài 2: (2 điểm) Tìm x, biết:
.
.
và .
.

Bài 3: (1,5 điểm)
Tìm tập hợp các số chia hết cho 5 và thỏa mãn .
Tìm ƯCLN (24; 45; 50) và BCNN (24; 45; 50).

Bài 4: (2 điểm) Một đội thanh niên làm công tác cứu trợ các vùng thiên tai gồm có 225 nam và 180 nữ. Người ta muốn chia đội thành nhiều tổ sao cho mỗi tổ có số nam bằng nhau và số nữ bằng nhau. Hỏi có thể chia nhiều nhất thành bao nhiêu tổ? Khi đó hãy tính số nam, số nữ của mỗi tổ.

Bài 5: (0,5 điểm) Tìm ước chung của hai số n + 3 và 2n + 5 với .

Bài 6: (2 điểm) Trên tia Ox lấy hai điểm A, B sao cho OA = 3cm, OB = 7cm.
So sánh OA và OB.
Lấy điểm C trên tia đối của tia OA sao cho OC = 3cm. Điểm O có là trung điểm của đoạn thẳng AC không? Vì sao?

THAM KHẢO

ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG
HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2017- 2018
Môn : TOÁN 6
Thời gian: 90 phút
(Không kề thời gian phát đề)

ĐỀ SỐ 2
Bài 1: (2,5 điểm) Thực hiện phép tính:
.
.
.

Bài 2: (2,5 điểm) Tìm số tự nhiên x, biết:
.
.
.

Bài 3: (2 điểm) Một số sách khi xếp thành từng bó 10 cuốn, 15 cuốn, 18 cuốn đều vừa đủ. Biết số sách trong khoảng từ 320 đến 400 cuốn. Tính số sách.

Bài 4: (2 điểm) Trên tia Ax lấy hai điểm B và C sao cho AB = 2cm, AC = 4cm.
Tính độ dài đoạn thẳng BC.
Chứng tỏ B là trung điểm của đoạn thẳng AC.
Gọi D là trung điểm của đoạn thẳng BC. Tính độ dài đoạn thẳng AD.
Bài 5: (1 điểm) . Chứng minh rằng M là bội của 5.

THAM KHẢO

ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG
HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2017- 2018
Môn : TOÁN 6
Thời gian: 90 phút
(Không kề thời gian phát đề)

ĐỀ SỐ 3

Bài 1: (2 điểm) Thực hiện phép tính:
.
.
.

Bài 2: (2 điểm) Tìm x:
.
.
(x là số nguyên).

Bài 3: (1,5 điểm) Tìm ƯCLN (84; 192) rồi tìm ƯC (84; 192).

Bài 4: (2 điểm) Một số sách khi xếp thành từng bó 8 cuốn, 12 cuốn, 15 cuốn đều vừa đủ bó. Cho biết số sách trong khoảng từ 400 đến 500 cuốn. Tìm số quyển sách đó.

Bài 5: (2 điểm) Trên tia Ax, vẽ điểm B, M, N sao cho AB = 8cm, AM = 3cm, AN = 4cm.
Trong 3 điểm A, M, N thì điểm nào nằm giữa? Vì sao?
Tính MN, NB.
Gọi I là trung điểm của NB. Tính AI.

Bài 6: (0,5 điểm) Chứng tỏ rằng chia hết cho 40.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.