Đề kháo sát giữa kì II – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 7

Những bài tập mà KHODETHI.ORG Đề thi Toán Hình học lớp 7 xin tổng hợp lại các sĩ tử về Đề kháo sát giữa kì II, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

TRƯỜNG THCS HỢP HÒA

KIỂM TRA KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LẦN 4
Môn: Số học 6
Thời gian làm bài:60 phút

I.TRẮC NGHIỆM(3đ)
Câu 1: Hãy khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời mà em cho là đúng nhất.
1. Khi bỏ dấu ngoặc trong biểu thức: 201 – (- 5 + 6 – 106) ta được:
A. 201 + 5 – 6 + 106 B. 201 – 5 – 6 – 106
C. 201 – 5 + 6 + 106 D. 201 – 5 + 6 – 106
2. Tính là:
A. 90 B. 154 C. -154 D. – 90
3. Phân số bằng phân số là:
A. B. C. D.
4. Kết quả rút gọn là :
A. B. C. D..
5. Điểm I là trung điểm của đoạn thẳng AB khi:
A. AI + IB = AB B. IA = IB = C. IA = IB D.Tất cả đều đúng
6.Trên đường thẳng a đặt 3 điểm khác nhau A,B,C.Số đoạn thẳng có tất cả là:
A. 2 B. 5 C. 3 D. 6
II.TỰ LUẬN : (7đ)
Bài 1: Thực hiện phép tính ( Tính nhanh nếu có thể)
a) – 63 + (-70) – 37
b ) 95: 93 – 32. 3
c ) (-12) + (- 9) + 121 +
d) 160 : + [32.5 – (14 + 211: 28)]
Bài 2: Tìm x Z , biết::
a) 7 + (x – 6 ) = 12 b) |2x + 5| -14 = -13
Bài 3. Một số học sinh khối 6 của một trường được cử đi mít tinh. Nếu xếp thành 6 hàng, 9 hàng và 12 hàng đều vưa đủ. Tính số học sinh khối 6 đã được cử đi. Biết số học sinh trong khoảng từ 100 đến 125 học sinh.
Bài 4.Trên tia Ox vẽ 2 đoạn thẳng OM và ON sao cho OM = 3 cm, ON = 6 cm.
a. Điểm M có nằm giữa hai điểm O và N không? Tại sao?
b. Tính độ dài đoạn thẳng MN.
c. Điểm M có là trung điểm của đoạn thẳng ON không? Tại sao?
Bài 5. Tính tổng các số nguyên x, biết: -103 x < 100

ĐÁP ÁN – THANG ĐIỂM

I.TRẮC NGHIỆM:
Câu 1.
Câu
1
2
3
4
5
6

Đáp án
D
D
D
B
B
C

II.TỰ LUẬN:
Câu
Đáp án
Thang điểm

Câu 1
(2điểm)
a) – 63 + (-70) +(- 37)
= [(- 63) + (-37)] + (-70)
= -100 + (-70) = -170
b) (-6).15 + 50
= – 90 + 50
= – 40
c) (-7).5 + 5.(-13)
= 5.(-7 – 13 )
= 5.( – 20 ) = – 100
d) 4.(- 5) – 8 + (15 – 4.7)
= – 20 – 8 + 15 + 28
= ( -20 + 15 ) + ( – 8 + 28 )
= – 5 + 20
= 15

(0.5đ)

(0.5đ)

(0.5đ)

(0.25đ)

(0.25đ)

Câu 2
(1điểm)
a) 7 + (x – 6 ) = 12
7 + x – 6 = 12
x = 12 – 7 + 6
x = 11
b) ) |2x + 5| = -13+14
|2x + 5| =1
x=-2; x=-3

(0.25đ)

(0.25đ)

0,5 đ

Câu 3
(2điểm)
Gọi a là số học sinh (aN*)
a6 ; a9 ; a 12 nên a BC(6,9,12)
BCNN(6

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.