Đề khảo sát giữa kì II môn Toán 8 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Tổng hợp bài KHODETHI Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin tổng hợp lại quý bạn đọc về Đề khảo sát giữa kì II môn Toán 8, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

TRƯỜNG THCS LAI ĐỒNG
TỔ KHOA HỌC TỰ NHIÊN

KIỂM TRA KHẢO SÁT GIỮA HỌC KÌ II
MÔN TOÁN LỚP 8
Năm học : 2016 – 2017
( Thời gian : 45 phút không kể thời gian giao đề)

Câu 1: (3 điểm) Giải các phương trình sau :
a) 2x – 3 = 5 b) (x + 2)(3x – 15) = 0
Câu 2: (2điểm)
a) Giải bất phương trình sau và biểu diễn tập nghiệm trên trục số

b) Tìm x để giá trị của biểu thức 3x – 4 nhỏ hơn giá trị của biểu thức 5x – 6
Câu 3: (4 điểm) Cho ABC vuông tại A, có AB = 12 cm ; AC = 16 cm. Kẻ đường cao AH HBC).
a) Chứng minh: HBA đồng dạngABC
Tính độ dài các đoạn thẳng BC, AH.
c) Trong ABC kẻ phân giác AD (DBC). Trong ADB kẻ phân giác DE (EAB); trong ADC kẻ phân giác DF (FAC).
Chứng minh rằng:
Câu 4: (1điểm) Tính thể tích của hình hộp chữ nhật ABCD.A’B’C’D’ trong hình dưới đây. Biết: AB=5cm, BC=4cm, CC’=3cm

ĐÁP ÁN – THANG ĐIỂM

Câu
Đáp án
Điểm

1

a) 2x – 3 = 5
2x = 5 + 3
2x = 8
x = 4
Vậy tập nghiệm của phương trình là S = 4

Vậy tập nghiệm của phương trình là S = – 2; 3

0,5
0,5

0,5

0,5
0,5

0,5

2

a)
2(2x + 2) < 12 + 3(x – 2)
4x + 4 < 12 + 3x – 6
4x – 3x < 12 – 6 – 4
x < 2
Biểu diễn tập nghiệm
b) 3x – 4 < 5x – 6
3x – 5x < – 6 +4
-2x < -2
x >-1
Vậy tập nghiệm của BPT là x >-1

0,25

0,25

0,25
0,25

0,25

0,25

0,25
0,25

3

Vẽ hình đúng, chính xác, rõ ràng
a) Xét HBA và ABC có:

HBA ABC (g.g)

b) Áp dụng định lí Pytago trong tam giác ABC ta có:

=
BC = 20 cm
Ta có HBA ABC (Câu a)

AH = = 9,6 cm

c) (vì DE là tia phân giác của )
(vì DF là tia phân giác của )
(1) (nhân 2 vế với )
0,5

0.5
0.5

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,5

0,5

5
Thể tích hình hộp chữ nhật là: V= 5.4.3 = 60 (cm3)
1

DUYỆT CỦA BGH

Hà Trường Sơn

DUYỆT CỦA TCM

Hà Huy Hoàng
Lai Đồng, ngày 10 tháng 4 năm 2017
NGƯỜI RA ĐỀ

Phan Văn Đa

ĐỀ CHÍNH THỨC

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II
NĂM HỌC: 2015 – 2016
Thời gian: 90 phút (không kể thời gian giao đề)

ĐỀ BÀI (Đề gồm 05 câu)
Câu 1: (3 điểm) Giải các phương trình sau :
a) 2x – 3 = 5 b) (x + 2)(3x – 15) = 0
c)
Câu 2: (1,5điểm) a) Giải bất phương trình sau và biểu diễn tập nghiệm trên trục số

Hỏi và đáp