de khao sat giua ki 2 toan 6 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Nội dung bài được KHODETHI Đề thi Toán Số học lớp 6 xin tổng hợp lại các bạn học sinh về de khao sat giua ki 2 toan 6, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Phòng GD & ĐT LẠC
Trường THCS CÔNG BÌNH
Đề KIểM TRA CHấT LƯợNG GIữA Kì II
Môn: Toán 6
(Thời gian: 90 phút không kể thời gian giao đề)

Phần I: Trắc nghiệm khách quan
Hãy viết vào bài thi chỉ một chữ cái đứng trước câu trả lời đúng
Câu 1: cho x Z , -2 < x < 1 . Tổng tất cả các số nguyên x thỏa mãn điều kiện trên là
A. -2 B. -3 C. 0 D. – 1
Câu 2: Với thì khi
A. B. C. D.
Câu 3:số nhỏ nhất trong các phân số ; ; ; là
A. ; B. ; C. ; D.
Câu 4: Rút gọn ta được kết quả
A. B. C. D.
Câu 5: Cho hai góc kề AOB và AOC sao cho AOB = 110 và AOC = 70. Số đo góc BOC là
A . 40 B. 180 C. 20 D. Một kết quả khác
Câu 6 : Số đo của một góc a với 0 < a< 90 thì góc đó có tên gọi :
A. Góc tù B. Góc nhọn C. Góc vuông D. Góc bẹt
II : Tự Luận ( 7 đ)
Bài 1 : (1đ) Rút gọn các phân số a, b,
Bài 2: (1 đ) Tìm x biết :
a. b
Bài 3: (1,5 đ) Thực hiện phép tính

D = [ ( -37 ) + 17 ] .( -5) + 15 ( -3 -17 )
Bài 4: ( 1,5đ)Trên cùng một nửa mặt phẳng có bờ là tia Ox vẽ hai tia Oz và Oy sao cho xOz = 60 xOy = 120 .
a, Tia nào nằm giữa hai tia còn lại . Vì sao ?
b, Tính zOy
Bài 5 : ( ) Tìm x , y biết : =
Bài 6: (1 điểm)
Cộng cả tử và mẫu của phân số với cùng một số tự nhiên n rồi rút gọn ta được phân số Tìm số n

Đáp án + Hướng dẫn chấm toán 6
Phần I : Trắc nghiệm khách quan ( 3đ : Mỗi ý đúng đc 0,5 đ)
Câu
1
2
3
4
5
6

Đáp án
D
B
D
B
B
B

Phần II : Tự luận

Nội dung
Điểm

1

2

3

4

5

6
a, = = b, = =

a. b.
x =
x = x = 11

= + + + +
= + = 2 + (-1) = 1
= + + = 0 + =
D = [ ( -37 ) + 17 ] .( -5) + 15 ( -3 -17 ) = – 200

đúng hình 0,
a, (0,5 đ) Vì Oz , Oy cùng thuộc một nửa mp có bờ chứa tia O x
Mà góc xOz < góc xOy nên tia Oz nằm giữa hai tia còn lại
b,( 0,) Tính được góc yOz = 60

Từ = ta có
=>x = 20
Và = =>y = -4

Viết được = =>n = 28

0,25
0,25

0,5
0,5

1,5đ

0,5
0,5

Hỏi và đáp