Đề khảo sát giữa học kỳ 2 Toán 11 trường THPT Hưng Nhân – Thái Bình

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Tổng hợp bài KHODETHI Khảo sát chất lượng Toán 11 xin thu thập lại các bạn học sinh về Đề khảo sát giữa học kỳ 2 Toán 11 trường THPT Hưng Nhân – Thái Bình, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Đề khảo sát giữa học kỳ 2 Toán 11 trường THPT Hưng Nhân – Thái Bình mã đề 001 gồm 5 trang với 50 câu hỏi trắc nghiệm khách quan, thời gian làm bài 90 phút, kỳ thi được tổ chức ngày 23/03/2018, đề thi có đáp án.

Trích dẫn đề khảo sát giữa học kỳ 2 Toán 11:
+ Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?
A. Ba đường thẳng cắt nhau đôi một thì đồng quy.
B. Ba đường thẳng cắt nhau đôi một và không đồng phẳng thì đồng quy.
C. Ba đường thảng đồng quy thì đồng phẳng.
D. Ba đường thẳng cắt nhau đôi một thì đồng phẳng.
+ Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hình thang vuông ABCD vuông tại A và D có đáy lớn là CD, đường thẳng AD có phương trình d1: 3x – y = 0, đường thẳng BD có phương trình d2: x – 2y = 0, góc tạo bởi hai đường thẳng BC và AB bằng 45 độ. Khi diện tích hình thang bằng 24 và điểm B có hoành độ dương phương trình đường thẳng BC có dạng ax + by – 4√10 = 0. Tính tích a.b?
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push();
+ Cho hàm số f(x) = (1 + m^2).x^8 – m^5.x^3 + mx – 1. Chọn mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau:
A. Phương trình f(x) = 0 vô nghiệm với mọi m.
B. f(x) gián đoạn tại x = 1.
C. Phương trình f(x) = 0 có ít nhất 2 nghiệm phân biệt với mọi m.
D. f(x) luôn nhận giá trị âm với mọi m.

Hỏi và đáp