DE KHAO SAT GIAO VIEN TOAN THCS TP-HN – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Sau đây KHODETHI Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin tổng hợp lại quý bạn đọc về DE KHAO SAT GIAO VIEN TOAN THCS TP-HN, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
TP – HA NOI
—————
KỲ THI KHAO SAT GIAO VIEN THCS
NĂM HỌC 2012-2013
MÔN THI: TOÁN
Thời gian làm bài: 120 phút (không kể thời gian giao đề)
Ngày thi: Ngày 26 tháng 7 năm 2013
(Đề thi gồm: 01 trang)

Câu 1(2,0 điểm): Giải các phương trình sau:
a)
b)

Câu 2(2,0 điểm): Cho biểu thức:
với a và b là các số dương khác nhau.
a) Rút gọn biểu thức: .
b) Tính giá trị của A khi và .
Câu 3(2,0 điểm):
a) Tìm m để các đường thẳng và cắt nhau tại một điểm nằm trên trục tung.
b) Cho quãng đường từ địa điểm A tới địa điểm B dài 90 km. Lúc 6 giờ một xe máy đi từ A để tới B. Lúc 6 giờ 30 phút cùng ngày, một xe ô tô cũng đi từ A để tới B với vận tốc lớn hơn vận tốc xe máy 15 km/h (hai xe chạy trên cùng một con đường đã cho). Hai xe nói trên đều tới B cùng lúc. Tính vận tốc mỗi xe.
Câu 4(3,0 điểm): Cho nửa đường tròn tâm O đường kính AB = 2R (R là một độ dài cho trước). Gọi C, D là hai điểm trên nửa đường tròn đó sao cho C thuộc cung và . Gọi giao điểm của hai dây AD và BC là E, giao điểm của các đường thẳng AC và BD là F.
a) Chứng minh rằng bốn điểm C, D, E, F cùng nằm trên một đường tròn.
b) Tính bán kính của đường tròn đi qua C, E, D, F nói trên theo R.
c) Tìm giá trị lớn nhất của diện tích tam giác FAB theo R khi C, D thay đổi nhưng vẫn thỏa mãn giả thiết bài toán.
Câu 5(1,0 điểm): Không dùng máy tính cầm tay, tìm số nguyên lớn nhất không vượt quá S, trong đó .

—————————— Hết ——————————-

ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM CHẤM MÔN TOÁN

I) HƯỚNG DẪN CHUNG.
Thí sinh làm bài theo cách khác nhưng đúng vẫn cho điểm tối đa..
Sau khi cộng điểm toàn bài, điểm lẻ đến 0,25 điểm.
II) ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM CHẤM.
Câu
Ý
Nội dung
Điểm

1

a
Giải phương trình (1)

1,00

(1) hoặc

Vậy (1) có 2 nghiệm
0,25

0,25

0,25

0,25

b
Giải phương trình (2)
1,00

(2) hoặc
2x-3=1
2x-3=-1
Vậy (2) có 2 nghiệm x=2; x=1
0,25
0,25
0,25
0,25

2
a
Rút gọn biểu thức: .
1,00

0,25

0,25

0,25

0,25

b
Tính giá trị của A khi
1,00

Có a+b=14; b-a=; ab=1
Do đó theo CM trên ta có A =
Nên
Hay
0,25

0,25

0,25

0,25

3
a
Tìm m để các đường thẳng và cắt nhau tại một điểm nằm trên trục tung.
1,00

Đường thẳng cắt trục tung tại điểm M(x;y): x=0; y=m
Đường thẳng cắt trục tung tại điểm N(x’;y’): x’=0; y’=3-2m
Do hệ số góc 2 đường thẳng khác nhau
Yêu cầu bài toán đã cho 3-2m=m m=1
Kết luận m=1
0,25
0,25
0,25

0,25

b
Cho quãng đường từ địa điểm A tới địa điểm B dài 90 km. Lúc 6 giờ một xe máy đi từ A để tới B. Lúc 6 giờ 30 phút cùng ngày, một xe ô tô cũng đi từ A để tới B với vận tốc lớn hơn vận tốc xe máy 15 km/h (hai xe chạy trên cùng một con đường đã cho). Hai xe nói trên đều tới B cùng lúc. Tính vận tốc mỗi xe.

Hỏi và đáp