de khao sat CL T9 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 9

Những bài tập mà kho đề thi Đề thi Toán Hình học lớp 9 xin tổng hợp lại bạn đọc về de khao sat CL T9, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Trường THCS Phù Vân
Đề Thi Khảo sát chất lượng
năm học 2010 – 2011
môn toán 6
(Thời gian 60 phút )

I. Phần I: Trắc nghiệm: ( 2 điểm)
Hãy khoanh tròn vào chữ cái đứng trước đáp án đúng:
Câu 1: Kết quả phép tính :
A. B. C. D. (1 điểm)

Câu 2: Kết quả phép tính :
A. B. C. D. (1 điểm)
II. Phần II: Tự luận: (8 điểm)
Thực hiện phép tính: (4 điểm)
a) 594,72 + 406,28 – 329,47
b) (612 20,5) – 347
c) (3,5 5 0,2) :
d)
Tìm x biết: (2 điểm)
x – 2,4 = 3,9 + 2,1
b) 2,4 : x = 4
3. (2 điểm): Một khu vườn có 22 cây cam, số cây bưởi nhiều hơn số cây cam là 3 cây. Hỏi khu vườn có bao nhiêu phần trăm cây cam, bao nhiêu phần trăm cây bưởi?

Hướng dẫn chấm toán 6

I. Phần I: Trắc nghiệm: ( 2 điểm)
Câu 1: A. (1 điểm) Câu 2: C. (1 điểm)
II. Phần II: Tự luận: (8 điểm)
Câu
Giải
Điểm

3
(4 đ)
594,72 + 406,28 – 329,47
= 1001-329,47
= 671,53

0,5
0,5

(612 20,5) – 347
= 12546 – 347
= 12199

0,5
0,5

(3,5 5 0,2) :
= 3,5
= 4,9

0,5
0,5

0,5
0,5

4
(2 đ)
x – 2,4 = 3,9 + 2,1
x – 2,4 = 6
x = 6 + 2,4
x = 8,4

0,25
0,25
0,5

b) 2,4 : x = 4
x = 2,4 : 4
x = 0,6

0,25
0,25
0,5

5
Số cây cam là 22 cây
Số cây bưởi là 22 + 3 = 25 cây
Tổng số cây trong vườn là 22 + 25 = 47 cây
số cây cam chiếm %
Số cây bưởi chiếm %

0,5
0,5
0,5
0,5

Trường THCS Phù Vân
Đề Thi Khảo sát chất lượng
năm học 2010 – 2011
môn toán 7
(Thời gian 45 phút )

Câu 1: (3 điểm) Thực hiện phép tính:
a, b,

Câu 2. (2 điểm) Tính nhanh
a, b,

Bài3: (2 điểm). Tìm x biết:

Bài 4: (3 điểm).
a) hai góc kề bù xOy và yOx’. Biết số đo góc xOy bằng 1200. Tính góc yOx`.
b) Vẽ tia phân giác Om của góc xOy và tia phân giác On của góc yOx`. Tính số đo góc mOn.

Hướng dẫn chấm toán 7
Câu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.