Đề khảo sát chất lượng Toán 12 năm học 2018 – 2019 trường Hà Bắc – Hải Dương lần 1

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Nội dung bài được kho đề thi Khảo sát chất lượng Toán 12 xin thu thập lại quý bạn đọc về Đề khảo sát chất lượng Toán 12 năm học 2018 – 2019 trường Hà Bắc – Hải Dương lần 1, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Đề khảo sát chất lượng Toán 12 năm học 2018 – 2019 trường Hà Bắc – Hải Dương lần 1 được biên soạn bởi thầy Nguyễn Văn Phong (giáo viên Toán nhà trường) nhằm ôn tập lại nội dung kiến thức Toán 11 và kiểm tra phần kiến thức Toán 12 đã học trong giai đoạn đầu năm học (phần giải tích đến hết bài tiệm cận của đồ thị hàm số, phần hình học đến hết bài thể tích khối đa diện). Đề KSCL được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm với 50 câu hỏi, thời gian kiểm tra là 90 phút, đề thi có đáp án.

Trích dẫn đề khảo sát chất lượng Toán 12 năm học 2018 – 2019 trường Hà Bắc – Hải Dương lần 1:
+ Trong các phát biểu sau, phát biểu nào là sai ?
A. Dãy số có tất cả các số hạng bằng nhau là một cấp số nhân.
B. Dãy số có tất cả các số hạng bằng nhau là một cấp số cộng.
C. Một cấp số cộng có công sai dương là một dãy số tăng.
D. Một cấp số cộng có công sai dương là một dãy số dương.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push();
+ Cho hàm số y = f(x) xác định trên R-1, liên tục trên mỗi khoảng xác định và có bảng biến thiên như hình bên. Tìm tập hợp tất cả các giá trị của tham số thực m sao cho phương trình f(x) = m có đúng ba nghiệm thực phân biệt.
+ Cho hình hộp ABCD.A’B’C’D’ có AB = 6cm, BC = BB’ = 2cm. Điểm E là trung điểm cạnh BC. Một tứ diện đều MNPQ có hai đỉnh M và N nằm trên đường thẳng C’E, hai đỉnh P, Q nằm trên đường thẳng đi qua điểm B’ và cắt đường thẳng AD tại điểm F. Khoảng cách DF bằng?

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG

Hỏi và đáp