Đề khảo sát chất lượng – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Nội dung bài được kho đề thi Đề thi Toán Số học lớp 6 xin thu thập lại các sĩ tử về Đề khảo sát chất lượng, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM
Năm học 2016 – 2017
Môn: TOÁN 6
Thời gian: 90’ (Không kể thời gian giao đề)
—————————————————-
I.Phần trắc nghiệm (4,0 điểm)
Bài 1:Chọn đáp án đúng và ghi lại vào bài (Ví dụ: 1.A)
1.Trong dấu … trong đẳng thức 1m2 = … cm2 là số nào trong các số sau:
A. 100.
B. 10000.
C. 1000.
D. 10.

2.Giá trị của x trong đẳng thức 2 + x = 4,3 là:
A. 6,3.
B. 2,3.
C. 2,5.
D. 2,8.

3.Cho tập hợp , tập hợp nào sau đây là tập hợp con của tập hợp M ?
A. .
B. .
C. .
D. Cả ba tập hợp trên.

4. giờ bằng:
A) 15 phút
B) 45 phút
C) 42 phút
D)24 phút

Bài 2: Điền kết quả đúng (Đ), sai (S) cho các câu sau vào bài (Ví dụ: 8. Đ)
5.Không có số tự nhiên bé nhất.

6.Để ghi tất cả các số có 2 chữ số cần viết 180 chữ số.

7.Cho tập hợp và . Khi đó .

8.Dãy số 1; 2; 3; 4; …; 201 có tất cả 202 số.

II.Phần tự luận (6,0 điểm)

Bài 1:(2,0 điểm)Tính:
a) 245,6 + 193,4 b) 204 – 84 : 12
c) 125 . 43 + 57 . 125 d) 17 giờ 4 phút – 9 giờ 52 phút
Bài 2: (2,0 điểm) Quãng đường AB dài 215 km. Lúc 7 giờ một ôtô khởi hành từ A để đến B với vận tốc 40 km/ giờ. Đi đến lúc 9 giờ thì đỗ lại 15 phút. Sau đó đi tiếp với vận tốc 45km/h. Hỏi khi ôtô đến A là lúc mấy giờ ?
Bài 3: (1,0 điểm) Hãy ghi lại tên các hình tam giác và tứ giác trong hình vẽ bên.

Bài 4: (1,0 điểm) Tìm y biết: .

———————————————– Hết ——————————————–

Hỏi và đáp