Đề khảo sát chất lượng – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 9

Tổng hợp bài Kho_đề_thi Đề thi Toán Hình học lớp 9 xin thu thập lại bạn đọc về Đề khảo sát chất lượng, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Nhờ thầy Sang và các thầy cô giải giúp em ‎ 3) bài hình sau
Cho tam giác nhọn ABC nội tiếp (O;R) cố định; có H là trực tâm , G là trọng tâm của tam giác ABC. Gọi D là điểm đối xứng với A qua O.
Tứ giác BHCD là hình gì? Vì sao?
Chứng minh: H, G, O thẳng hàng.
Giả sử đường tròn tâm I nội tiếp tam giác ABC và (I) tiếp xúc với AB tại K; AI cắt (O) tại N ( N khác A). Chứng minh rằng:
IA.IN luôn không đổi khi tam giác ABC cố định.
OA2 = OI2 + 2OA. IK

Hỏi và đáp