Đề khảo sát chất lượng – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Nội dung bài được Kho_đề_thi Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin tổng hợp lại quý bạn đọc về Đề khảo sát chất lượng, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

ĐỀ KHẢO 2 SÁT MÔN TOÁN LỚP 7
Thời gian: 90 phút

A/ Trắc nghiệm khách quan: ( 2 đ ) Chọn đáp án đúng trong các đáp án sau:
Câu 1. Biểu thức nào sau đây không là đơn thức:
A. 4x2y B. 3+xy2 C. 2xy.(- x3 ) D. – 4xy2
Câu 2. Giá trị của biểu thức – 2×2 + xy2 tại x= -1 ; y = – 4 là:
A. – 2 B. – 18 C. 3 D. 1
Câu 3. Bậc của đơn thức 5x3y2x2z là:
A. 8 B. 5 C. 3 D. 7
Câu 4. Đơn thức trong ô vuông ở đẳng thức : 2x . = – 4x2y là:
A. 2xy B. -2x2y C. -2xy D. – 4x2y
Câu 5. Số thực là đơn thức có bậc là:
A. 0 B. 1 C. Không có bậc D. Đáp án khác
Câu 6. Điểm kiểm tra môn toán của lớp 7A được ghi lại trong bảng sau.

9
4
4
7
7
9
7
8
6
5

9
7
3
6
9
4
8
4
7
5

Tần số của điểm 7 là :
A. 7 B. 2 C. 10 D. 5
Câu 7. Điểm trung bình cộng môn toán của các học sinh lớp 7A ở bảng trên là:
A. 5,0 B. 6,4 C. 6,0 D. 5,9
Câu 8. Cho tam giác ABC có Â = 900 , AB = 2, BC = 4 thì độ dài cạnh AC là:
A.3 B. C. D.
B/ Tự luận: ( 8 đ )
1: (1 đ)
Cho y= f(x) = ax, đồ qua A(2;1).
Hãy xác a.
Tính f(-2); f(4); f(0).
Bài 2: (1,5đ)
gian Toán sinh 7 ( tính phút ) kê sau:
5
6
7
4
5
6

5
8
8
8
9
7

6
5
5
5
4
10

a) ở đây gi? các giá bao nhiêu ?
b) . Tính trung bình ?
c) Tìm ?
Bài 3: ( ) Cho thức A = và B = 9xy3.(- 2x2yz3)
1/ Thu gọn và tìm bậc của đơn thức thu gọn A và B
2/ Cho biết phần biến và phần hệ số của đơn thức thu gọn A và B
3/ Tính tích của hai đơn thức thu gon A và B
Bài 4: ( 3 đ ) Cho tam giác ABC cân ở A . Kẻ BE và CF lần lượt vuông góc với AC và AB
( E AC ; F AB )
1/ Chứng minh rằng BE = CF và góc ABE = góc ACF
2/ Gọi I là giao điểm của BE và CF, chứng minh rằng IE = IF
3/ Chứng minh AI là tia phân giác của góc A.
Bài 5: ( 0,5 đ ) x, y, z 5z – 3x – 4y = 100

Đáp án và biểu chấm khảo sát giữa kì 2 – toán 7

A/ Trắc nghiệm khách quan: (2đ) mỗi ý đúng cho 0,25đ

1
2
3
4
5
6
7
8

B
B
A
C
A
D
B
B

B/ Phần tự luận: ( 8đ )
Bai 1:
a. 0.5d
b. 0.5d
Bai 2: a.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.