Đề khảo sát chất lượng giữa học kỳ I môn Toán 10 – Lương Tuấn Đức

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Tổng hợp bài KHODETHI.ORG Khảo sát chất lượng Toán 10 xin thu thập lại các bạn học sinh về Đề khảo sát chất lượng giữa học kỳ I môn Toán 10 – Lương Tuấn Đức, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Đề khảo sát chất lượng giữa học kỳ I môn Toán 10 do thầy Lương Tuấn Đức biên soạn với 40 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 60 phút, đề thi có đáp án.

Trích dẫn đề thi:
+ Ký hiệu M = (a;b) là tập xác định của hàm số y = 1/√(-x^2 + 8x – 2). Tính a + b.
A. 6
B. 8
C. 5
D. 4
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push();
+ Công ty A chuyên sản xuất một loại sản phẩm, bộ phận sản xuất ước tính rằng với q sản phẩm được sản xuất một tháng thì tổng chi phí sẽ là C(q) = 8q^2 + 40q – 3456 (đơn vị tiền tệ). Giá của mỗi sản phẩm được công ty bán với giá R(q) = 140 – 2q. Hãy xác định số sản phẩm công ty A cần sản xuất trong một tháng (giả sử công ty này bán hết được số sản phẩm mình làm ra) để thu về lợi nhuận cao nhất ?
A. 8 sản phẩm
B. 5 sản phẩm
C. 7 sản phẩm
D. 6 sản phẩm
+ Cho bốn điểm A, B, C, D. Gọi I, J tương ứng là trung điểm của BC, CD. Tồn tại hằng số k thỏa mãn đẳng thức vtAB + vtAI + vtJA + vtDA = k.vtDB. Giá trị k nằm trong khoảng nào?
A. (0;1)
B. (1;2)
C. (2;3)
D. (4;6)

Hỏi và đáp