Đề khảo sát chất lượng đầu năm 2018 – 2019 Toán 12 trường Thuận Thành 1 – Bắc Ninh

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Những bài tập mà Kho_đề_thi Khảo sát chất lượng Toán 12 xin tổng hợp lại các bạn học sinh về Đề khảo sát chất lượng đầu năm 2018 – 2019 Toán 12 trường Thuận Thành 1 – Bắc Ninh, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Đề khảo sát chất lượng đầu năm 2018 – 2019 Toán 12 trường Thuận Thành 1 – Bắc Ninh mã đề 132 được biên soạn nhằm kiểm tra kiến thức và giúp học sinh ôn tập kiến thức đã học để chuẩn bị cho năm học mới, nội dung kiến thức cần kiểm tra tập trung vào chương trình Toán 11, đề thi có đáp án.

Đề khảo sát chất lượng đầu năm 2018 – 2019 Toán 12 trường Thuận Thành 1 – Bắc Ninh:
+ Chọn khẳng định sai:
A. Phép vị tự V(O, k) là phép đồng dạng tỉ số k.
B. Phép quay tâm I góc quay 180 độ là phép đối xứng qua tâm I.
C. Phép đồng dạng tỉ số k là phép hợp thành từ phép vị tự V tỉ số k và phép dời hình F.
D. Phép dời hình là phép đồng dạng tỉ số k = 1.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push();
+ Xét các mệnh đề sau:
(1) Hình hộp là một hình lăng trụ.
(2) Hình lập phương là hình hộp đứng có đáy là hình vuông.
(3) Hình hộp có các mặt đối diện bằng nhau.
(4) Hình lăng trụ có các mặt bên là hình bình hành.
(5) Hình lăng trụ có tất cả các mặt bên bằng nhau.
Số các mệnh đề đúng trong các mệnh đề trên là?
+ Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình vuông, SA= SB và (SAB) ⊥ (ABCD). Gọi I là trung điểm của AB. Khẳng định nào sau đây sai?
A. Góc giữa hai mặt phẳng (SBC) và (ABCD) là góc SBA.
B. (SAB) ⊥ (SAD).
C. Khoảng cách giữa BC và SA là AB.
D. Góc giữa BD và (SAB) bằng 45 độ.

Hỏi và đáp