ĐỀ KĐCL ĐÀU NĂM 20111 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Nội dung bài được kho đề thi Đề thi Toán Số học lớp 6 xin tổng hợp lại quý bạn đọc về ĐỀ KĐCL ĐÀU NĂM 20111, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

TRƯỜNG THCS BÀI SƠN ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM
NĂM HỌC: 2011 – 2012
Môn: Toán 6
Thời gian làm bài: 60phút
——————————————————————————————————–
I . PHẦN TRẮC NGHIỆM: ( 5 điểm )
và ghi vào bài làm chỉ một chữ cái in hoa trước câu trả lời đúng :
Câu 1: 0,6 % = ?

Câu 2: Một ô tô đi được 60 km với vận tốc 60 km/giờ, tiếp đó ô tô đi được 50 km với vận
tốc 50 km/giờ. Như vậy thời gian ô tô đi được cả hai đoạn đương là:
A. 1,5 giờ B. 2 giờ C. 3 giờ D. 4 giờ
Câu 3: Cho kết quả ở ……
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
Câu 4: Tìm x biết: 205 – x = 122
A. 85 B. 327 C. 83 D. 103
Câu 5: Diện tích hình tam giác có: Dộ dài cạnh đáy 25 m, chiều cao 20 m :
A. 250 m2 B. 500 m2 C. 45 m2 D. 90 m2
Câu 6: 2 giờ 35 phút + 3 giờ 45 phút = ……
A. 6 giờ 25 phút B. 5 giờ 70 phút C. 6 giờ 30 phút D. 6 giờ 20 phút
Câu 7. 2150 mm2 = …. cm2
A. 0,215 B. 21,5 C. 2,15 D. 215
Câu 8. giờ = ….phút
A. 20 phút B. 30 phút C. 40 phút D. 50 phút
Câu 9: Diện tích hình thang cĩ: dài đáy lần lượt là 6 dm và 4 dm, chiều cao 5 dm :
A. 15 dm2 B. 25 dm2 C. 120 dm2 D. 60 dm2
Câu 10: 2 m2 = …… cm2
A. 200 B. 2000 C. 20 000 D. 2 000000
II. PHẦN TỰ LUẬN: ( 5 điểm )
Câu: (2 điểm) Tính.
a) 76543 + 45678 b) 15, 258 – 9,85
c) 350 x d)
Câu 12: ( 2 điểm ) Một lớp học có 18 học sinh nam, số học sinh nhiều hơn số học sinh nam là 4 bạn đọc. Hỏi lớp học đó có bao nhiêu học sinh ?. Bao nhiêu phần trăm học sinh nam ? Bao nhiêu phần trăm học sinh ?
Câu 13: (1 điểm) Một khu vườn hinh chữ nhật có chiều dài 120 m, chiều rộng bằng chiều dài. Tính chu vi khu vườn đó.?

———————————- ——————————–

TRƯỜNG THCS BÀI SƠN HƯỚNG DẪN CHẤM KSCL ĐẦU NĂM
NĂM HỌC: 2010 – 2011
Môn: Toán 6
———————————————————————————————————————–

I.PHẦN TRẮC NGHIỆM: ( 5 điểm )
Mỗi câu đúng được: 0,5 điểm

Câu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Kết quả
C
B
B
A
C
D
A
D
B
C

II. PHẦN TỰ LUẬN: ( 5 điểm )

Bài 1: (2 điểm)
a) 76543 + 45678 = 122221 0,5 điểm
b) 15, 258 – 9,85 = 5,408 0,5 điểm
c) 350 x = 210 0,5 điểm
d) = 0,5 điểm

Bài 2: (2 điểm)
Số học sinh : 18 + 4 = 22 (học sinh) 0,5 điểm
Số học sinh cả lớp : 18 + 22 = 40 (học sinh ) 0,5 điểm
Số phần trăm học sinh nam: 18 : 40 = 0,45 = 45 % 0,5 điểm
Số phần trăm học sinh : 22 : 40 = 0,55 = 55 % 0,5 điểm

Bài 3: (1 điểm)
Chiều rộng khu vườn: 120 x = 80 m 0,5 điểm
Chu vi khu vườn : (120 + 80) x 2 = 400 m 0,5 điểm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.