de k tra may tinh casio – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 9

Sau đây KHODETHI Đề thi Toán Hình học lớp 9 xin thu thập lại các sĩ tử về de k tra may tinh casio, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

ĐÊ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 8 CẤP TRƯỜNG
NĂM HỌC : 2012 – 2013
MÔN : Giải toán bằng MT CASIO
Thời gian : 150 phút ( Không kể thời gian giao đề ).

1.( 2 đ ): Tìm số dư trong phép chia:
x5 – 6,723×3 + 1,857×2 – 6,458x + 4,319 cho x + 2,318.
2.( 2 đ ): Tìm hệ số a , b để : 3×3 + ax2 + bx + 9 ( x2 – 9 ).
3.( 2 đ ): Cho hình thang ABCD có AB//CD; Â = = 900 ; = 450. AB = 4,567cm,
AD = 1,234cm . Tính diện tích hình thang ABCD ?
4.( 2 đ ): Cho (ABC vuông tại A, đường trung tuyến AM = cm, cạnh AB = cm
a. Tính AC = ?
b. Tính diện tích (ABC ?
5.( 2 đ ): a. Cho A= ; b. A = a +
A dạng phân số. Tìm a, b, c, d, e.
6.( 2 đ ): Tìm số dư trong phép chia : 39267735657 cho 4321 .
7.( 2 đ ): Cho a = 1939938 ; b = 68102034 ; c = 510510.
a. Tìm ƯCLN (a,b) = ? b. Tìm BCNN ( b,c) = ?.
8.( 2 đ ): Xác định đa thức A(x) = x4 + ax3 + bx2 + cx + d. Biết A(1) = 2 ; A(2) = 5 ;
A(3) = 8 ; A(4) = 11. Tính A(8) = ? ; A(9) = ? ; A( 10) = ?

9.( 2 đ ): Cho hai đa thức :
P(x) = x4 + 5×3 – 4×2 + 3x + m
Q(x) = x4 + 4×3 – 3×2 + 2x + n.
Tìm giá trị của m, n để P(x) và Q(x) cùng chia hết cho x – 5.
10.( 2 đ ): Tính B =

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.