De HSMN Toan 6 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Những bài tập mà KHODETHI Đề thi Toán Số học lớp 6 xin thu thập lại bạn đọc về De HSMN Toan 6, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Phòng GD&Ngọc Lặc Đề kiểm tra chất lượng học sinh mũi nhọn
Trường THCS Cao Thịnh Năm học 2010 – 2011(lần 1)
Môn : Toán 6
(Thời gian làm bài 90 phút)
Bài 1: Cho hai tập hợp
A =
B =
a) Hãy khoanh tròn vào chữ cái in hoa ở đầu dòng của Mọi khẳng định đúng.
Số phần tử của tập hợp A là:
A. 40 phần tử C. 50 phần tử
B. 48 phần tử D. 100 phần tử
b) Hãy điền ký hiện và dấu “=” thích hợp vào ô trống.
2

AB

2

AB

1

A

0;1

B

Bài 2: a) Tính giá trị của biểu thức M biết
M = 1 + 2 + 3 +….+ 996 + 997 + 998
b) So sánh 3111 và 1714

Bài 3: Tính nhanh
S = 1 + 2 + 22 + 23 + 24 +…..+ 262 + 263

Bài 4: Trong mặt phẳng cho 7 điểm phân biệt, trong đó không có 3 điểm nào thẳng hàng.Cứ qua 2 điểm ta vẽ một đường thẳng . Hỏi có thể vẽ được tất cả bao nhiêu đường thẳng?

Bài 5: Người ta trồng 12 cây thành 6 hàng, mỗi hàng có 4 cây. Hãy vẽ sơ đồ vị trí của 12 cây đó.

———————————————————————-

hướng dẫn chấm môn toán 6

Hỏi và đáp