ĐỀ HSG TOÁN LỚP 9 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 9

Tổng hợp bài Kho_đề_thi Đề thi Toán Hình học lớp 9 xin tổng hợp lại các bạn học sinh về ĐỀ HSG TOÁN LỚP 9, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Sở GD&ĐT Thừa Thiên Huế
Trường THCS Nguyễn Tri Phương – Huế ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI
Năm học 2006 – 2007 Môn: Toán 9 (Thời gian: 90 phút)

Bài 1: (2 điểm)
Rút gọn biểu thức
với x >0, y > 0
Bài 2: (4 điểm)
a. Xác định m để phương trình sau vô nghiệm

b. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức
A = (x – 2y + 1)2 + (2x – 4y + 7)2.
Bài 3: (2 điểm)
Bốn người 1; 2; 3; 4 tham dự một hội nghị. Biết rằng :
a. Mỗi người chỉ biết hai trong bốn thứ tiếng Anh, Nga, Pháp, Việt.
b. Người 1 biết tiếng Nga, không biết tiếng Pháp.
c. Người 2 biết tiếng Anh, không biết tiếng Pháp và phải phiên dịch cho người 1 và người 3.
d. Người 4 không biết tiếng Nga, không biết tiếng Việt nhưng nói chuyện trực tiếp được với người 1.
Hỏi mỗi người biết các thứ tiếng nào ?
Bài 4: (4 điểm)
a. Cho a ( b, x ( y. Chứng minh (a + b) (x + y) ( 2(ax + by) (1)
b. Cho a + b ( 2. Chứng minh a2006 + b2006 ( a2007 + b2007 (2)

Bài 5: (8 điểm)
Cho đoạn thẳng AB = a .
a. Nêu cách dựng và dựng ABC sao cho và trực tâm H của ABC là trung điểm của đường cao BD. (2 điểm)
b. Gọi O là tâm đường tròn ngoại tiếp ABC, vẽ đường kính AG, HG cắt BC tại K. Chứng minh OKBC. (2 điểm)
c. Chứng minh cân và tính bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC theo a. (2 điểm)
d. Tính diện tích tam giác ABC theo a. (2 điểm)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.