DE HSG TINH_T9 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Sau đây Kho_đề_thi Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin tổng hợp lại bạn đọc về DE HSG TINH_T9, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

SỞ GD&ĐT NGHỆ AN KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH LỚP 9 THCS
NĂM HỌC 2008-2009
ĐỀ THI CHÍNH THỨC
Môn thi: TOÁN -Bảng A
Thời gian: 150 phút (không kể thời gian giao đề)
Câu 1 (4,5 điểm).
Cho A= với . Tìm điều kiện của k để A chia hết cho 16.
Cho 2 số tự nhiên a và b.Chứng minh rằng nếu tích a.b là số chẵn thì luôn luôn tìm được số nguyên c sao cho là số chính phương.
Câu 2 (5,5 điểm).
a) Giải phương trình:

b) Cho thoả mãn:
Tính Q =
Câu 3 (3,0 điểm).
Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: P =
Trong đó các số dương a,b,c thoả mãn điều kiện
Câu 4 (5,5 điểm).
Cho đường tròn (O;R), hai đường kính AB VÀ CD vuông góc với nhau.E là một điểm trên cung nhỏ AD (E không trùng với A và D). Nối EC cắt OA tại M; nối EB cắt OD tại N.
Chứng minh rằng: AM.ED = OM.EA.
Xác định vị trí điểm E để tổng đạt giá trị nhỏ nhất.
Câu 5 (1,5 điểm).
Cho tam giác ABC, lấy điểm thuộc cạnh AB, thuộc cạnh BC, thuộc cạnh CA. Biết rằng độ dài đoạn thẳng không lớn hơn 1.
Chứng minh rằng: ( là diện tích tam giác ABC).
– – – -Hết- – – – –

Hỏi và đáp