Đề HSG cấp huyện, có đáp án – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Những bài tập mà Kho_đề_thi Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin tổng hợp lại các sĩ tử về Đề HSG cấp huyện, có đáp án, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Trường THCS Hương- Điền-Hà Tĩnh
Nguyễn Hữu Vĩnh

Bài 1: Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:

x2 + xy
x2 – 2xy + y2
a2 + 2ab + b2 – 81

Bài 2: Thu gọn biểu thức:

2x(3x – 4) – (3x + 1)(3x – 1)

Bài 3: Thực hiện phép chia:

Bài 4 Tìm x biết
a) x+5 = 9
b) (x+3) +(x-3) = 8
Bài 5: Cho (ABC vuông tại A, vẽ trung tuyến AM.

Nếu cho AB = 6cm, AC = 8cm. Tính độ dài đoạn thẳng AM.
Gọi D, E lần lượt là trung điểm của AB, AC. Chứng minh tứ giác AEMD là hình chữ nhật?
Gọi F là điểm đối xứng của điểm E qua D. Tứ giác EFBC là hình gì?
(ABC cần có thêm điều điện gì thì AEMD là hình vuông

Bài
Đáp án
Thang điểm

1(3đ)
a) x2+xy
= x(x+y)

b) x2 – 2xy + y2
= (x-y)

c) a2 + 2ab + b2 – 81= (a+b) – 9
= (a+b+3)(a+b-3)
0,5đ
0,5đ

2(2đ)
a) 2x(3x – 4) – (3x + 1)(3x – 1) = 6x – 8x -(9x – 1)
= 6x – 8x – 9x + 1
= -3x -8x + 1
0,5đ
0,25đ
0,25đ

b)

+ +
= + +
=
=
=

0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

3(1đ)

Đặt phép chia

x -3x + 3x – 2 x – x + 1
x – x + x x -2x -3
-2x – x +3x – 2
-2x +2x-2x
-3x+5x – 2
-3x+3x – 3
2x + 1
Vậy (x -3x+3x – 2) = (x – x + 1)(x -2x -3) + 2x + 1

0,5đ
0,5đ

4(1đ)
a) x+5 = 9 x = 9-5
x = 4
0,25đ
0,25đ

b) (x+3) +(x-3) = 8 x-3+x-3=8
2x = 8
x=4
0,25đ

0,25đ

5(3đ)

0,5đ

a) AB=6cm, AC=8cm,
(ABC vuông tại A=> BC = AB + AC = 6 + 8 = 100
=> BC = 10(cm)
AM là trung tuyến ứng cạnh huyền nên AM = 1/2BC = 5(cm)

0,5đ
0,25đ

b) Theo gt thì DM, EM lần lượt là đường trung bình của (ABC nên DM//AC, EM//AB => ADME là hình bình hành
Mặt khác góc A=90 => ADME là hình chử nhật

0,5đ
0,25đ

c) Theo gt thì DE là đường trung bình (ABC nên DE//BC
=>EF//BC
E và D đối xứng nhau qua D =>EF=2DE=2.5=10 (cm)
=>EF=BC => BCEF là hình bình hành

0,5đ

0,25đ

d) Tứ giác ADME là hình vuôngAE=AD AC=ÂB
(ABC

0,25đ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.