đề HKII toán 7 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Những bài tập mà KHODETHI.ORG Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin tổng hợp lại các bạn học sinh về đề HKII toán 7, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

ĐỀ XUẤT ĐỀ THI HỌC KỲ II- NĂM HỌC 2011-2012
Môn :Toán – Lớp 7
GV: Bùi Thị Thanh Nhàn – Đơn vị: Trường THCS Nhị Mỹ – Huyện Cao Lãnh.

MA TRẬN ĐỀ KT HK 2 – LỚP 7 (2011-2012)

Cấp độ
Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng

Thấp
Cao

1.Thống kê
(10 tiết)
Nhận biết dấu hiệu điều tra. Biết mốt của dấu hiệu

Biết lập bảng tần số, tính số trung bình cộng.

Số câu
Số điểm tỉ lệ%
2
1,0đ
1
1,0đ

3
2đ= 20%

2.Biểu thức đại số
(15 tiết)
– Nhận biết đơn thức đồng dạng, thu gọn, xác định phần hệ số,phần biến và bậc đơn thức.

-Biết cộng , trừ hai đa thức đã sắp xếp.
.
-Biết tính giá trị của đa thức 1 biến khi biết giá trị của biến
Vận dụng căn bậc hai để tìm nghiệm đa thức

Số câu
Số điểm tỉ lệ %
2
1,5đ
1
1,0 đ
1
0,5đ
1
0,5đ
5
3,5đ= 35%

3.Tam giác, định lí Pi-ta-go.
(13 tiết)
Biết số đo góc của tam giác,nhận dạng tam giác

Áp dụng định lí Pi-ta-go tính độ dài 1 cạnh của tam giác vuông.
– Vận dụng tính chất để cách chứng minh một tam giác là tam giác cân ,đều.
.

Số câu
Số điểm tỉ lệ %
2
1,0đ

2
1,5đ

4
2,5đ= 2,5%

4. Các đường đồng quy trong tam giác.
(13 tiết)
Nhận biết quan hệ giữa cạnh và góc đối diện trong tam giác
Áp dụng được tính chất trực tâm tam giác.
Áp dụng tính chất trọng tâm tam giác cân để tính khoảng cách từ đỉnh đến trọng .

Số câu
Số điểm tỉ lệ %
1
0,5đ
1
1,0 đ
1
0,5đ

3
2,0đ

T.số câu
T.s điểm tỉ lệ%
7
4,0 đ
3
3,0 đ
5
3,0 đ
15
10đ= 100%

ĐỀ XUẤT ĐỀ THI HỌC KỲ II- NĂM HỌC 2011-2012
Môn :Toán – Lớp 7
Thời gian : 90 phút
GV: Bùi Thị Thanh Nhàn – Đơn vị: Trường THCS Nhị Mỹ – Huyện Cao Lãnh.

(Đề thi gồm có 01 trang )

Câu 1: (2 điểm). Điểm kiểm tra 1 tiết môn toán của học sinh Tổ 1 lớp 7A được ghi lại như sau :

5
4
6
4
7
7
5
8

9
6
10
5
7
8
7
10

a/ Dấu hiệu ở đây là gì? Lập bảng “tần số”.
b Tính số trung bình cộng ? Tìm mốt của dấu hiệu ?
Câu 2 :(1,5 điểm)
a/ Thu gọn đơn thức sau rồi cho biết phần hệ số, phần biến và bậc của đơn thức thu được: 2xy . ( x2y)
b/ Xếp các đơn thức sau thành từng nhóm các đơn thức đồng dạng :
-2x2y; 5 ; xy2; x2y; 7xy2
Câu 3 : (2 điểm).Cho các đa thức
P(x) = 2×2 – 3x – 4
Q(x) = x2 – 3x + 5
a/ Tính giá trị của đa thức P(x) tại x = -1 .
b/Tính P(x) + Q(x) ; P(x)- Q(x) .
c/ Gọi H(x) = P(x) – Q(x). Tìm nghiệm của đa thức H(x) .
Câu 4 : (2,5 điểm)Cho ( DEF có DE =DF = 10cm, EF = 12cm; góc DEF = 550
a/ Tam giác DEF là tam giác gì? Vì sao?
b/ Tính số đo góc EDF ?
c/ Kẻ đường cao DI (I ( EF). Tính DI.
d/ Gọi G là trọng tâm của tam giác DEF, Tính khoảng cách từ trọng tâm đến đỉnh D của tam giác.(kết quả làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất).
Câu 5: (2 điểm).Cho (

Hỏi và đáp