de hk – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Nội dung bài được kho đề thi Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin thu thập lại bạn đọc về de hk, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Trường THCS Nga Thanh

Bài kiểm tra học kỳ I
Môn : Toán 8
Thời gian làm bài: 90 phút

Ma trận thiết kế đề kiểm tra

Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Tổng

TN
TL
TN
TL
TN
TL

Phương pháp phân tích đa thức thành nhân tử

1
1

1
1

Các phép tính về phân thức đại số

1
2

1
2

Biến đổi các biểu thức hiểu tỉ

1
2
1
2

Hình thang, hình bình hành, hình chữ nhật, hình thoi, hình vuông. Cách tính diện tích hình chữ nhật

1
2

1
3
2
5

Tổng

3
5
2
5
5
10

Trường THCS Nga Thanh
Lớp:………………
Họ và tên:……………………..
Bài kiểm tra học kỳ I
Môn : Toán 8
Thời gian làm bài: 90 phút

Đề bài
Câu 1. ( 1 điểm) Phân tích đa thức sau thành nhân tử
a, 5x – 5y + ax – ay b, x2 – 2xy + y2 – z2
Câu 2. ( 2 điểm)Thực hiện phép tính
a
b,
Câu 3.(2 điểm) Cho biểu thức P =
a, Tìm điều kiện xác định của biểu thức P.
b, Tìm x sao cho P =
c, Tìm giá trị x nguyên sao cho P nhận giá trị nguyên.
Câu 4.( 3 điểm) Cho tứ giác ABCD có hai đường chéo AC và BD vuông góc với nhau. Gọi M, N, P, Q lần lượt là trung điểm của các cạnh AB, BC, CD, DA.
a, Tứ giác MNPQ là hình gì? Vì sao?
b, Để tứ giác MNPQ là hình vuông thì tứ giác ABCD cần có điều kiện gì?
c, Cho AC = 6 cm, BD = 8 cm. Hãy tính diện tích tứ giác MNPQ.
Câu 5.( 2 điểm) Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH ( HBC). Gọi D, E theo thứ tự là điểm đối xứng với điểm H qua các cạnh AB và AC. Chứng minh rằng AD = AE.

Trường THCS Nga Thanh

Bài kiểm tra học kỳ I
Môn : Toán 8
Thời gian làm bài: 90 phút

Đáp án và biểu điểm

Câu
Nội dung
Điểm

1
a, 5( x – y ) + a( x- y)
= (x – y)( 5 + a)
b, ( x2 – 2xy + y2) – z2
= (x – y)2 – z2
= (x – y – z)(x – y + z)
0,25
0,25

0,25
0,25

2
a,
=
b, =
=
0,5

0,5

0,5

0,5

3
Ta có: P =
a, Điều kiện để biểu thức xác định là: 2x+1 0 x
b, Để P = thì =
2( 2×2 +3x – 2) = 3( 2x + 1)
4×2 – 7 = 0
x = và x = (thõa mãn điều kiện)
c, P = = x + 1 –
Với x nguyên th

Hỏi và đáp