de hinh 9(02.11.09) – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 9

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Tổng hợp bài KHODETHI.ORG Đề thi Toán Hình học lớp 9 xin thu thập lại bạn đọc về de hinh 9(02.11.09), thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Trường thcs …………….
——(((—–
bài kiểm tra hình học 9

(Thời gian: 45 phút)

Ngày kiểm tra:…………….. tháng 11 năm 2009

Họ và tên:……………………………………………………………………. Lớp 9 ……………

Điểm

Lời phê của Thầy, Cô giáo

Đề bài:
Câu 1: Tính x, y trong hình vẽ sau:

x y
6

15
Câu2: Vẽ 1 tam giác vuông có 1 góc nhọn bằng 500. Hãy viết tỉ số lượng giác của góc 500.
Câu 3: Cho sintính costgcotg
Câu 4: Giải tam giác vuông ABC; A = 900 biết B = 300, AC = 5cm.
Câu 5: Tính số đo của gọc nhọn x biết: 5sin(900 – x) – 3cosx = 1,5
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Hỏi và đáp