DE HINH 9 CHUONG 3 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 9

Tổng hợp bài KHODETHI Đề thi Toán Hình học lớp 9 xin tổng hợp lại quý bạn đọc về DE HINH 9 CHUONG 3, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

PHÒNG GD VÀ ĐT PHÚ LỘC ĐỀ KIỂM KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG III
TRƯỜNG THCS LỘC AN MÔN : HÌNH HỌC 9
Họ tên:……………………………….
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT
Nội dung chủ đề

Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
TỔNG

Cấp độ thấp
Cấp độ cao

Chương III
GÓC VỚI ĐƯỜNG TRÒN
1.Góc ở tâm ,số đo cung
1(1a)

1
1 đ

2.Liên hệ cung và dây
1(2)

1

3. Góc tạo bởi hai các tuyến và đường tròn

1(1b)

2(3b,c)

3

4.Tứ giác nội tiếp

1(3a)

1

5.Độ dài đường tròn, cung tròn,diện tích hình tròn,quạt tròn
2(4a,b)

1(4c)

3

Tổng
4

2

3

9
10đ

CHÚ THÍCH:
a) Đề được thiết kế với tỉ lệ 40 % nhận biết, 30% thông hiểu và 30% tự luận
b) Tất cả các câu đều tự luận
c) Cấu trúc bài gồm 4 câu, cấu trúc câu hỏi gồm 9 ý

TRƯỜNG THCS LỘC AN KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG III
Lớp: 9/ . MÔN HÌNH HỌC (ĐỀ A)
Họ và tên:………………………………

Điểm
Lời phê của thầy giáo

ĐỀ B
Câu 1. Cho hình 1, biết = 500, xy là tiếp tuyến
của đường tròn (O). (Hình 1)
a)(1đ)Tính số đo cung CD nhỏ. Hình 1.
b)(1đ) Tính
Câu 2.(1đ)Cho tam giác MNP cân tại M nội tiếp đường tròn (O).
So sánh : và (Hình 2)

Hình 2

Câu 3.Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn tâm O, đường cao BH và CK lần lượt cắt đường tròn tại E và F.
(2đ)Chứng minh tứ giác BKHC nội tiếp.Xác định tâm đường tròn ngoại tiếp tứ giác BKHC ?
(1đ)Chứng minh: AE = AF
(1đ)Chứng minh: EF // HK
Câu 4. Cho đường tròn (O; 3cm) và = 600 (Hình 3) Hình 3
a)Tính độ dài đường tròn (O)
b)Tính diện tích hình quạt tròn OAmB.
c) Tính diện tích hình viên phân giới hạn bởi dây cung AB và cung AmB
TRƯỜNG THCS LỘC AN KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG III
Lớp: 9/ . MÔN HÌNH HỌC
Họ và tên:………………………………

Điểm
Lời phê của thầy giáo

ĐỀ A
Câu 1. Cho hình 1, biết = 500, xy là tiếp tuyến
của đường tròn (O). (Hình 1)
a)(1đ)Tính số đo cung CD nhỏ. Hình 1.
b)(1đ) Tính
Câu 2.(1đ)Cho tam giác MNP cân tại M nội tiếp đường tròn (O).
So sánh : và (Hình 2)

Hình 2

Câu 3.Cho tam giác ADE nội tiếp đường tròn tâm O, đường cao DM và EN lần lượt cắt đường tròn tại B và C.
a)(2đ)Chứng minh tứ giác DNME nội tiếp.Xác định tâm đường tròn ngoại tiếp tứ giác DNME ?
b)(1đ)Chứng minh: AB = AC
c)(1đ)Chứng minh: NM // CB
Câu 4. Cho đường tròn (O; 3cm) và = 600 (Hình 3) Hình 3
a)Tính diện tích hình tròn (O)
b)Tính diện tích hình quạt tròn OAmB.
c) Tính diện tích hình viên phân giới hạn bởi dây cung AB và cung AmB

ĐÁP ÁN
Câu 1. Cho hình 1, biết = 500, xy là tiếp tuyến
của đường tròn (O). (Hình 1)
a)(1đ)sđ== 500
b)(1đ) =sđ=250

Câu 2.Cho tam giác MNP cân tại M nội tiếp đường tròn (O).
So sánh : và (Hình 2)
Tam giác MNP cân tại M nêm MN = MP(0.5đ)
Suy ra: =( liên hệ dây và cung) (0.5đ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.