DE HDC TOAN 8 2010-2011 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Những bài tập mà Kho_đề_thi Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin thu thập lại các sĩ tử về DE HDC TOAN 8 2010-2011, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

PHÒNG GD&ĐT TRIỆU PHONG Đề kiểm tra học kỳ II năm học : 2010-2011
Họ tên hs : ………………………………………. Môn : Toán lớp 8
Lớp : ………………………………………………. Thời gian làm bài : 90 phút

Câu1: (1 điểm)
Cho a >b; so sánh 3a + 5 và 3b + 5

Câu 2: (1,5 điểm)
Giải các phương trình sau:
a/
b/

Câu 3: (1.5 điểm)
Giải các bất phương trình sau và biểu diễn nghiệm trên trục số:
a/ 4x + 9 17 b/

Câu 4: (2 điểm)
Một người đi xe máy từ A đến B với vận tốc 40km/h. Lúc về người đó đi với vận tốc 45km/h nên thời gian về ít hơn thời gian đi là 10 phút. Tính quãng đường AB?
Câu 5 : ( 1 điểm)
Cho hình vẽ 1(AB//CD)
Tính x; y ?
Câu 6: ( 3 điểm)
Cho tam giác ABC vuông tại A. Đường cao AH.
Biết AB = 6cm; AC = 8cm. a/ Chứng minh : HBA đồng dạng với ABC
b/ Tính BC và AH.
c/ Chứng minh: AB2 = BC . BH

A B
20

16 y

O

7 8

C x D
Hình 1

Hết

PHÒNG GD&ĐT TRIỆU PHONG HƯỚNG DẪN CHÂM THI HỌC KỲ I
MÔN : TOÁN 8

– Điểm bài thi làm tròn đến một chữ số thập phân sao cho có lợi cho học sinh
– Học sinh làm theo cách khác đúng vẫn cho điểm tối đa
Câu 1: (1đ)
Vì a >b 3a > 3b 3a + 5 > 3b+5
Câu 2: (1,5 đ)
a/ (1)
ĐKXĐ: x-1; x 2 (0.25)
Pt (1) trở thành:
x – 2 – 5(x+1) = 13 (0.25đ)
x – 2 – 5x – 5 = 13
-4x = 20
x = – 5 (0,25đ)
b/ (2)
TH1: Nếu x 2 pt (2) trở thành:
x – 2 = 3x – 8
x – 3x = – 8 +2
-2x = -6
x = 3 (thỏa mãn đk) (0.25 đ)
TH2: Nếu x < 2 pt (2) trở thành:
2 – x = 3x – 8
x = 2,5 ( không thỏa mãn đk ) (0.25đ)
KL: S = (0.25đ)
Câu 3: (1.5đ) mỗi câu đúng 0.75 điểm
– Giải đúng 0,5 đ
– Biễu diễn tập nghiệm đúng 0,25 đ.
Câu 4: (2đ)
Gọi x (km) là độ dài quãng đường AB; x >0. (0,25đ)
Thời gian đi từ A đến B là: giờ. (0,25đ)
Thời gian đi từ B về A là: giờ. (0,25đ)
Vì thời gian về ít hơn thời gian đi là 10 ph = giờ. Nên theo bài ra ta có phương trình:
– = (3) (0,5đ )
Giải pt (3) ta được: x = 60 ( thỏa mãn đk) (0,5đ)
Vậy, quãng đường AB dài 60km. (0.25đ)
Câu 5: (1đ)
– Chứng minh được AOB ~ COD (0.5đ)
– Tính đúng mỗi kết quả (0.25đ)

Câu 6 :(3đ)
a/ Chứng minh được một cặp góc nhọn bằng nhau. ( 0.5 đ)
Kết luậnABC ~ HBA. ( 0.5đ)
b/ Tính được BC = 10 cm (0.5đ)
Tính được AH = 4,8 cm (0.5đ)
c/ Từ câu a, Chứng minh được AB2 = BC . BH ( 1 đ)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.