DE HD TUYEN CHUYEN TOAN – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 9

Nội dung bài được Kho_đề_thi Đề thi Toán Hình học lớp 9 xin thu thập lại các sĩ tử về DE HD TUYEN CHUYEN TOAN, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 TRƯỜNG THPT CHUYÊN

QUẢNG NAM
Năm học 2008-2009

Môn TOÁN

Thời gian làm bài 150 phút ( không kể thời gian giao đề )

Bài 1 ( 1 điểm ):
a) Thực hiện phép tính: .
b) Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức .

Bài 2 ( 1,5 điểm ):
Cho hệ phương trình:
a) Giải hệ phương trình khi .
b) Tìm giá trị của m để hệ phương trình đã cho có nghiệm (x; y) thỏa mãn hệ thức .

Bài 3 (1,5 điểm ):
a) Cho hàm số , có đồ thị là (P). Viết phương trình đường thẳng đi qua hai điểm M và N nằm trên (P) lần lượt có hoành độ là và 1.
b) Giải phương trình: .

Bài 4 ( 2 điểm ):
Cho hình thang ABCD (AB // CD), giao điểm hai đường chéo là O. Đường thẳng qua O song song với AB cắt AD và BC lần lượt tại M và N.
a) Chứng minh: .
b) Chứng minh:
c) Biết . Tính theo m và n (với , lần lượt là diện tích tam giác AOB, diện tích tam giác COD, diện tích tứ giác ABCD).

Bài 5 ( 3 điểm ): Cho đường tròn ( O; R ) và dây cung AB cố định không đi qua tâm O; C và D là hai điểm di động trên cung lớn AB sao cho AD và BC luôn song song. Gọi M là giao điểm của AC và BD. Chứng minh rằng:
a) Tứ giác AOMB là tứ giác nội tiếp.
b) OM BC.
c) Đường thẳng d đi qua M và song song với AD luôn đi qua một điểm cố định.

Bài 6 ( 1 điểm ):
a) Cho các số thực dương x; y. Chứng minh rằng:.
b) Cho n là số tự nhiên lớn hơn 1. Chứng minh rằng là hợp số.

======================= Hết =======================

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 TRƯỜNG THPT CHUYÊN

QUẢNG NAM
Năm học 2008-2009

Môn TOÁN

Thời gian làm bài 150 phút ( không kể thời gian giao đề )

HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN TOÁN
I. Hướng dẫn chung:
1) Nếu thí sinh làm bài không theo cách nêu trong đáp án mà vẫn đúng thì cho đủ điểm từng phần như hướng dẫn quy định.
2) Việc chi tiết hóa thang điểm (nếu có) so với thang điểm trong hướng dẫn chấm phải đảm bảo không sai lệch với hướng dẫn chấm và được thống nhất trong Hội đồng chấm thi.
3) Điểm toàn bài lấy điểm lẻ đến 0,25.
II. Đáp án:
Bài
Nội dung
Điểm

1
(1đ)
a) Biến đổi được:
0,25

0,25

b) Điều kiện

Dấu “ = “ xảy ra khi (thỏa mãn). Vậy giá trị nhỏ nhất cần tìm là .

0,25

0,25

2
(1,5đ)

a) Khi m = ta có hệ phương trình

0,25

0,25

0,25

b) Giải tìm được:
Thay vào hệ thức ; ta được
Giải tìm được

0,25

0,25

0,25

3
(1,5đ)
a) Tìm được M(- 2; – 2); N
Phương trình đường thẳng có dạng y = ax + b, đường thẳng đi qua M và N nên

Tìm được . Vậy phương trình đường thẳng cần tìm là

0,25

0,25

0,25

b) Biến đổi phương trình đã cho thành
Đặt ( điều kiện t), ta có phương trình
Giải tìm được t = 1 hoặc t = (loại)
Với t = 1, ta có . Giải ra được hoặc .

0,25

0,25

0,25

4
(2đ)
Hình vẽ

0,25

a) Chứng minh được

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.