Đề & HD Toán vào 10 Tây Ninh 2017-2018 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Nội dung bài được KHODETHI Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin tổng hợp lại quý bạn đọc về Đề & HD Toán vào 10 Tây Ninh 2017-2018, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TÂY NINH.

KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2017 – 2018
Ngày thi: 02 tháng 06 năm 2017
Môn thi: TOÁN (Không chuyên)
Thời gian: 120 phút (Không kể thời gian giao đề)

ĐÊ CHÍNH THỨC
(Đề thi có 01 trang, thí sinh không phài chép đề vào giấy thi)

Câu 1: (1,0 điểm) Rút gọn biểu thức T =
Câu 2: (1,0 điểm) Giải phương trình x2 – 5x – 14 = 0
Câu 3: (1,0 điểm) Tìm m để đường thẳng song song với đường
thẳng
Câu 4: (1,0 điểm) Vẽ đồ thị của hàm số
Câu 5: (1,0 điểm) Tìm a và b biết hệ phương trình có một nghiệm là (2;–3)
Câu 6: Cho tam giác ABC vuông tại A có đường cao AH (H thuộc cạnh BC) biết
AB = a , BC = 2a. Tính theo a độ dài AC và AH.
Câu 7: (1,0 điểm) Tìm m để phương trình có hai nghiệm phân biệt x1, x2 thỏa .
Câu 8: (1,0 điểm) Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài hơn chiều rộng 6m và độ dài đường chéo bằng lần chiều rộng . Tính diện tích của mảnh đất hình chữ nhật đã cho.
Câu 9: (1,0 điểm) Cho tam giác ABC có tù. Trên BC lấy hai điểm D và E, trên AB lấy điểm F, trên AC lấy điểm K sao cho BD = BA, CE = CA, BE = BF,
CK = CD. Chứng minh bốn điểm D, E, F và K cùng nằm trên một đường tròn.
Câu 10: (1,0 điểm) Cho tam giác ABC (AB < AC), nội tiếp đường tròn đường kính BC, có đường cao AH (H thuộc cạnh BC), đường phân giác của góc A trong tam giác ABC cắt đường tròn đó tại K (K khác A) , Biết = . Tính

——-Hết——-

Giám thị không giải thích gì thêm

Họ và tên thí sinh: ……………………………. Số báo danh: …………………
Chữ ký của giám thị 1: ……………… Chữ ký của giám thị 2: ……………………

GỢI Ý ĐÁP ÁN

Câu 1
Tính T =
1 điểm

Ta có: T =

T = 6 + 3 7

T = 2

Vậy T = 2

Câu 2
Giải phương trình x2 – 5x – 14 = 0
1 điểm

Ta có: a = 1, b = -5, c = -14

Biệt thức: = b2 – 4ac = 25 + 56 = 81>0

= 9

Vậy phương trình có hai nghiệm phân biệt x1 = 7 , x2 = 7

Câu 3
Tìm m để đường thẳng song song với đường thẳng
1 điểm

Điều kiện: 2m – 1 0

Vì (d) // (d’) nên hệ số a = a’

Suy ra: 2m – 1 = 5 2m = 6 m = 3

Câu 4
Vẽ đồ thị của hàm số
1 điểm

Bảng sau cho một số giá trị x và y
x
-2
-1
0
1
2

6

0

6

Vẽ

Câu 5
Tìm a và b biết hệ phương trình có một nghiệm là
(2; –3)
1 điểm

Thay x = 2 và y = –3 vào hệ ta được

Vậy thì hệ phương trình có một nghiệm
là (2; –3)

Câu 6
Cho tam giác ABC vuông tại A có đường cao AH (H thuộc cạnh BC) biết AB = a , BC = 2a. Tính theo a độ dài AC và AH.
1 điểm

C/minh: (gợi ý)

Câu 7
Tìm m để phương trình có hai nghiệm phân biệt x1, x2 thỏa .
1 điểm

Để phương trình có hai nghiệm phân biệt x1, x2

Thì >0

Hay: b2 -4ac >0

1 – 4(–m+2) >0
1 + 4m – 8 >0
m > (Đk)

Hỏi và đáp