Đề & HD Toán vào 10 Nam Định 2017-2018 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Tổng hợp bài KHODETHI Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin thu thập lại các sĩ tử về Đề & HD Toán vào 10 Nam Định 2017-2018, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
NAM ĐỊNH

ĐỀ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT
NĂM HỌC 2017 – 2018
Môn thi: TOÁN
Thời gian làm bài: 120 phút

Phần 1: Trắc nghiệm (2,0 điểm)
Hãy chọn phương án trả lời đúng và viết chữ cái đứng trước phương án đó vào bài làm
Câu 1. Điều kiện để biểu thức xác định là
A.x2 C.x≠2 D.x=2
Câu 2. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy ,đồ thị hàm số y = x +1 đi qua điểm
A.M(1;0) B.N(0;1) C.P(3;2) D.Q(-1;-1)
Câu 3. Điều kiện để hàm số y = (m-2)x + 8 nghịch biến trên R là
A.m ≥ 2 B.m > 2 C.m < 2 D.m ≠ 2
Câu 4. Trong các phương trình bậc hai sau phương trình nào có tổng 2 nghiệm bằng 5
A.x2 -10x -5 = 0 B.x2 – 5x +10 = 0 C. x2 + 5x -1 = 0 D. x2 – 5x – 1 = 0
Câu 5. Trong các phương trình bậc hai sau phương trình nào có 2 nghiệm trái dâu
A.-x2 + 2x -3 = 0 B.5×2 – 7x -2 = 0 C.3×2 – 4x +1= 0 D.x2 + 2x + 1= 0
Câu 6. Cho tam giác ABC vuông tại A đường cao AH biết BH = 4cm và CH = 16cm độ dài đường cao AH bằng
A.8cm B.9cm C.25cm D.16cm
Câu 7. Cho đường tròn có chu vi bằng 8cm bán kính đường tròn đã cho bằng
A.4cm B.2cm C.6cm D.8cm
Câu 8. Cho hình nón có bán kính bằng 3 cm chiều cao bằng 4cm diện tích xung quanh của hình nón đã cho bằng
A.24π cm2 B. 12π cm2 C. 20π cm2 D. 15π cm2
Phần 2: Tự luận (8,0 điểm)
Câu 1. (1,5 điểm) Cho biểu thức ( với x >0 và x ≠ 1)
Rút gọn biểu thức P
Tìm các giá trị của x sao cho 3P = 1+ x
Câu 2. (1,5 điểm) Cho phương trình x2 – x + m + 1 = 0 (m là tham số)
Tìm các giá trị của m để phương trình có 2 nghiệm phân biệt
Gọi x1, x2 là 2 nghiệm phân biệt của phương trình. Tìm các giá trị của m sao cho
x12 + x1x2 + 3×2 = 7
Câu 3. (1,0 điểm) Giải hệ phương trình
Câu 4. (3,0 điểm) Cho tam giác ABC vuông tại A đường cao AH. đường tròn tâm E đường kính BH cắt AB tại M (M khác B), đường tròn tâm F đường kính HC cắt AC tại N (N khác C)
Chứng minh AM.AB = AN.AC và AN.AC = MN2
Gọi I là trung điểm của EF, O là giao điểm của AH và MN. Chứng minh IO vuông góc với đường thẳng MN
Chứng minh 4(EN2 + FM2) = BC2 + 6AH2
Câu 5. (1,0 điểm) Giải phương trình

—————————-Hết—————————-
HƯỚNG DẪN GIẢI:

Phần 1: Trắc nghiệm (2,0 điểm)

Câu
1
2
3
4
5
6
7
8

Đáp án
C
B
C
D
B
A
A
D

Phần 2: Tự luận (8,0 điểm)

Câu 1. (1,5 điểm)

Câu 2. (1,5 điểm)

Phương trình có 2 nghiệm phân biệt
Áp dụng hệ thức Vi-ét, ta có:
Cách 1:

Ta có hệ:
(thỏa mãn điều kiện)
Cách 2:
. Do đó:

Từ đó tìm x2 rồi tìm m.

Câu 3. (1,0 điểm)
Điều kiện:

(thỏa mãn điều kiện)

Câu 4. (3,0 điểm) Cho tam giác ABC vuông tại A đường cao AH. đường tròn tâm E đường kính BH cắt AB tại M (M khác B), đường tròn tâm F đường kính HC cắt AC tại N (N khác C)

Ta có

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.