ĐỀ HAY – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Sau đây KHODETHI Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin tổng hợp lại các sĩ tử về ĐỀ HAY, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

PHÒNG GD – ĐT
TRƯỜNG THCS……………………
Họ và tên:……………………………
SBD:…………………………………
Lóp:………………………………….
BÀI KIỂM TRA HỌC KỲ II
Năm học: 2012 – 2013
Môn: Toán 8
Thời gian làm bài: 90 phút
(không kể thời gian phát đề)
GT1
MÃ PHÁCH

GT2

………………………….……….…………….. đường cắt phách ………………………………………………

Điểm
Giám khảo
Mã phách

Bằng số
Bằng chữ
GK 1
GK 2

ĐỀ BÀI
I. Trắc nghiệm (3 điểm):
Chép lại đáp án đúng vào bài làm của mình các câu sau đây:
Câu 1: Trong các phương trình sau, phương trình nào tương đương với phương trình
A.
B.
C.
D.

Câu 2: Điều kiện xác định của phương trình là
A.
B. và
C. và
D. và

Câu 3: Nếu -2a >-2b thì
A.
B.
C.
D.

Câu 4: Tập nghiệm của phương trình là:
A.
B.
C.
D.

Câu 5: Biết . Độ dài đoạn AB là
A.
B.
C.
D.

Câu 6: Cho  có đường phân giác trong AD, ta có tỉ số
A.
B.
C.
D.

Câu 7: đồng dạng với theo tỉ số đồng dạng , đồng dạng với theo tỉ số đồng dạng . đồng dạng với theo tỉ số đồng dạng nào?
A.
B.
C.
D.

Câu 8: Một hình hộp chữ nhật có kích thước các chiều 3cm , 4cm , 5cm thì diện tích xung quanh và thể tích của nó là
A.
B.
C.
D.

Câu 9: Cho x = 1 là một nghiệm của phương trình: (3x – a)(x + 1) – (x + 2)2 = 1.
A. a = – 2
B. a = – 1
C. a = 1
D. a = 2

Câu 10: Cho hình lăng trụ đứng ABCD. A’B’C’D’có đáy ABCD là hình thang vuông (A = D = 900). AB = 12cm; BC = 10cm; CD = 4cm; AA’= 6cm. Diện tích xung quanh của lăng trụ là:
A. 186cm2 B. 188cm2 C. 190cm2 D. 192cm2

II. Tự luận (7điểm):
Bài 1: (1 điểm)
Cho biểu thức A =
a) Rút gọn biểu thức A.

b) Tính giá trị của biểu thức A tại x = 4.

c) Với giá trị nào của x thì A = 5 ?.
Bài 2:( 2 điểm)
a) Giải bất phương trình và biểu diễn tập nghiệm của bất phương trình trên trục số.
1) 2) x2 – x(x+2) > 3x – 1
b) Giải các phương trình sau:
1) 2)
Bài 3: (1 điểm)
Một người đi từ A để đến B, với vận tốc 30km/h. Lúc từ B về A, người đó đi với vận tốc 40km/h, do đó thời gian về ít hơn thời gian đi là 45’.Tính quãng đường AB.
Bài 4: (3điểm)
Cho hình chữ nhật ABCD có AB = 8cm , BC = 6cm .Vẽ đường cao AH của ADB.
a) Tính DB
b) Chứng minh ADH ~ADB
c) Chứng minh AD2= DH.DB
d) Chứng minh AHB ~BCD
e) Tính độ dài đoạn thẳng DH , AH

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.