Đề ĐS 9-Tuan9(ma tran,dap an)) – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Sau đây Kho_đề_thi Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin thu thập lại các bạn học sinh về Đề ĐS 9-Tuan9(ma tran,dap an)), thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG I – ĐẠI SỐ 9

Cấp độ

Chủ đề

Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng

Cấp độ thấp
Cấp độ cao

TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL

Khái niệm về căn bậc hai, hằng đẳng thức
Phát hiện được căn bậc hai số học của một số, điều kiện tồn tại của một căn thức bậc hai. Nhớ HĐT:

Số câu
3

3

Số điểm, TL %
1.5điểm,15%

1,5điểm, 15%

Liên hệ giữa phép nhân, chia và phép khai phương.

Hiểu được cách tính thương của hai căn bậc hai, căn bậc hai của một tích các số chính phương..

Số câu

1
1

2

Số điểm, TL %

0.5điểm,5%
1điểm, 10%

1,5điểm, 15%

Biến đổi, rút gọn biểu thức chứa căn thức bậc 2. Căn bậc 3
Nhận biết kết quả căn bậc ba của một số.
Hiểu cách đưa thừa số vào trong dấu căn, trừ các căn thức đồng dạng..

Vận dụng tổng hợp các phép tính về căn bậc hai, các phép biến đổi đơn giản để rút gọn biểu thức, tính giá trị của biểu thức, chứng tỏ biểu thức không lệ thuộc vào biến..

Số câu
1

1
1

3

1
7

Số điểm, TL %
0.5điểm, 5%

0.5điểm,5%
1điểm, 10%

4điểm, 40%

1điểm, 10%
7 điểm, 70%

Tổng số câu
4
4
3
1
12

Tổng số điểm,
Tỉ lệ %
2 điểm, 20%

1 điểm,10%
2 điểm,20%

4 điểm,40%

1 điểm,10%
10 điểm, 100%

2 điểm, 20%
3 điểm, 30%
4 điểm, 40%
1 điểm, 10%

PHÒNG GD&ĐT ĐỨC LINH ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT
TRƯỜNG THCS ………………. MÔN: ĐẠI SỐ 9
ĐỀ SỐ 2 ( Tiết 18 Tuần 9 theo PPCT)

Họ và tên:………………………….
Lớp:………..
Điểm
Lời phê của Thầy(Cô)

I/ TRẮC NGHIỆM: (3 điểm)
Hãy khoanh tròn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng:
1/ Căn bậc hai số học của 49 bằng:
A. B. – C.7 D.-7
2/ có nghĩa khi:
B. C. D.
3/ bằng:
A. B. C. –a nếu D. a4
4/ Kết quả của phép tính bằng:
A. 20 B. 100 C. – 10 D. 10
5/ Cho biểu thức P = a (với a 0). Đưa thừa số vào trong dấu căn ta được P bằng:
A. B. C . D.
6/ bằng:
A. 9 B. -3 C. 3 D. -9

II/ TỰ LUẬN: (7 điểm)

Bài 1: (4 điểm) Thực hiện phép tính:
1/ 2/ 3/ 4/
Bài 2:(2điểm) Rút gọn rồi tính giá trị của biểu thức tại a = 4

Bài 3: (1 điểm) Cho số . Chứng tỏ rằng biểu thức: A =
không phụ thuộc vào biến a.

Bài làm:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
HƯỚNG DẪN CHẤM

I/ TRẮC NGHIỆM: (3đ) Mỗi câu đúng cho 0.5đ

Câu
1
2
3
4
5
6

Đáp án
C
A
B
D
A
C

II/ TỰ LUẬN: (7đ)
Bài 1/ Thực hiện phép tính:
1/ 2/

Hỏi và đáp