Đề ĐS 8(Ma trận,đáp án)-Tuần 11 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Tổng hợp bài kho đề thi Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin thu thập lại quý bạn đọc về Đề ĐS 8(Ma trận,đáp án)-Tuần 11, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

PHÒNG GD&ĐT ĐỨC LINH ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT
TRƯỜNG THCS …………… MÔN: ĐẠI SỐ 8
ĐỀ SỐ 3 ( Tiết 21 Tuần 11 theo PPCT)

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA .

Cấp độ

Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Tổng

Cấp độ thấp
Cấp độ cao

TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL

1. Hằng đẳng thức
Nhận dạng được hằng đẳng thức
Dùng hằng đẳng thức để nhân hai đa thức
Dùng hằng đẳng thức để tính nhanh

Số câu
1(c1)

1(c2)

1(c3)

3

Số điểm
0,5

0,5

0,5

1,5 đ

Tỉ lệ %
5 %

5 %

5 %

15%

2. Phân tích đa thức thành nhân tử

PTĐT thành nhân tử bằng phương pháp cơ bản
Biết vận dụng các phương pháp PTĐT thành nhân tử để giải toán
Dùng phương pháp tách hạng tử để tìm x

Số câu

1(1a)

3(1b;2a;3

1(2b)
5

Số điểm

1,0

3,5

1,0
5,5 đ

Tỉ lệ %

10 %

3,5 %

10 %
55 %

3. Chia đa thức
Nhận biết đơn thức A chia hết cho đơn thức B
Thực hiện phép chia đa thức đơn giản
Thực hiện phép chia đa thức một biến đã sắp xếp

Số câu
1(c4)

2(c5;6)

1(c4)

4

Số điểm
0,5

1,0

1,5

3,0 đ

Tỉ lệ %
5 %

10 %

15 %

30 %

Tổng số câu
2

3
1
1
4

1
12

Tổng số điểm

1,0

1,5

1,0

0,5

5

1,0

10 đ

Tỉ lệ %
10 %

15%
10 %
5 %
50 %

10 %
100 %

PHÒNG GD&ĐT ĐỨC LINH ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT
TRƯỜNG THCS …………… MÔN: ĐẠI SỐ 8
ĐỀ SỐ 3 ( Tiết 21 Tuần 11 theo PPCT)
Họ và tên:………………………..
Lớp: ……..
Điểm
Lời phê của Thầy ( Cô)

I/ Phần trắc nghiệm: (3điểm)
Khoanh tròn chữ cái in hoa đứng trước câu trả lời đúng trong các câu sau đây
Câu 1: (x – y)2 bằng:
A) x2 + y2
B) (y – x)2
C) y2 – x2
D) x2 – y2

Câu 2: (4x + 2)(4x – 2) bằng:
A) 4×2 + 4
B) 4×2 – 4
C) 16×2 + 4
D) 16×2 – 4

Câu 3: Giá trị của biểu thức (x – 2)(x2 + 2x + 4) tại x = – 2 là:
A) – 16
B) 0
C) – 14
D) 2

Câu 4: Đơn thức 9x2y3z chia hết cho đơn thức nào sau đây:
A) 3x3yz
B) 4xy2z2
C) – 5xy2
D) 3xyz2

Câu 5: ( – x)6 : ( – x)2 bằng:
A) – x3
B) x4
C) x3
D) – x4

Câu 6: (27×3 + 8) : (3x + 2) bằng:
A) 9×2 – 6x + 4
B) 3×2 – 6x + 2
C) 9×2 + 6x + 4
D) (3x + 2)2

II. PHẦN TỰ LUẬN: (7.0 điểm)
Bài 1: (2 điểm) Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:
a) x3 + 2×2 + x b) xy + y2 – x – y

Bài 2: (2 điểm) Tìm x, biết:
3x(x2 – 4) = 0 b) 2×2 – x – 6 = 0

Bài 3: (1,5 điểm ) Tính giá trị của đa thức: x2 – 2xy – 9z2 + y2 tại x = 6 ;

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.