ĐỀ ĐỀ XUẤT THAM KHẢO TOÁN 9 HK1 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Những bài tập mà KHODETHI Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin tổng hợp lại các bạn học sinh về ĐỀ ĐỀ XUẤT THAM KHẢO TOÁN 9 HK1, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ I
ĐỒNG THÁP Năm học 2012 – 2013
Môn thi: Toán – Lớp 9
Thời gian: 90 phút ( không kể thời gian phát đề)
Ngày thi: 10/01/2012

ĐỀ ĐỀ XUẤT
( Đề gồm có 01 trang)
Đơn vị ra đề: THCS Đốc Binh Kiều (Phòng GDĐT Tháp Mười)

Câu 1: ( 3,0 điểm)
Tìm x để có nghĩa.
Tìm các căn bậc hai của 49.
Thực hiện phép tính sau:

Chứng minh:
với và
Câu 2: ( 3,0 điểm)
Cho hàm số y = (m + 1)x + 3
Tìm m để hàm số là hàm số bậc nhất một ẩn?
Xác định m để hàm số đã cho đồng biến trên R.
Xác định m để đồ thị hàm số song song với đường thẳng y = 2x + 1
Vẽ đồ thị hàm số với m = – 3
Câu 3:(1,5 điêm)
Cho tam giác ABC vuông tại A, trong đó AB = 9cm, AC = 12 cm.
Tính tanB, từ đó suy ra cotC
Vẽ đường cao AH (), Tính độ dài cạnh AH.
Câu 4:(2,5 điểm)
Cho (O ;R), dây AB không phải là đường kính. Gọi H là trung điểm của AB, tia OH cắt tiếp tuyến tại A của đường tròn ở điểm C.
OC có vuông góc với AB không ? Vì sao ?
So sánh : OB và OC
Cho bán kính của đường tròn bằng 15cm, AB = 24cm. Tính độ dài OH.
Vẽ đường kính AOD của đường tròn (O). Chứng minh CO // BD.

–Hết–

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ I
ĐỒNG THÁP Năm học 2012 – 2013
Môn thi: Toán – Lớp 9
Thời gian: 90 phút ( không kể thời gian phát đề)
Ngày thi: 10/01/2012

HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ ĐỀ XUẤT
( Hướng dẫn chấm gồm có 03 trang)
Đơn vị ra đề: THCS Đốc Binh Kiều (Phòng GDĐT Tháp Mười)

Câu
Nội dung yêu cầu
Điểm

Câu 1
a)Điều kiện để có nghĩa là:
x + 3 0

0,25
0,25

b) Các căn bậc hai của 49 là : 7 và – 7
0,25 – 0,25

c)
=9.6 – 8:4
= 54 – 2
= 52

0,25 – 0,25
0,25
0,25

d)
(với và )

0,25

0,25
0,25
0,25

Câu 2
a) Điều kiện để hàm số là hàm số bậc nhất là :

0,25
0,25

b) Hàm số đồng biến khi : m + 1 >0
m > – 1
0,25
0,25

c) Đồ thị hàm số y = ( m + 1)x + 3
song song với đường thẳng y = 2x +1 khi :
m + 1 = 2 m = 1
Vậy y = 2x + 3
0,25

0,25 – 0,25
0,25

d) Với m = -3, ta có hàm số : y = -2x + 3
Đồ thị hàm số là đường thẳng đi qua 2 điểm A(0 ;3) và B( ; 0)

0,25
0,25

0,5

Câu 3

a)Ta có:

Ta có: CotC = tanB =

0,25 – 0,25

0,25 – 0,25

b) Áp dụng định lý Pytago, ta có :
BC2 = AB2 + AC2 = 92 + 122 = 225
Suy ra : BC = 15 cm
Mặt khác: AH.BC = AB.AC

0,25

0,25

Câu 4

a) OC vuông góc với AB
vì OC đi qua trung điểm của dây AB không đi qua tâm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.