ĐỀ, ĐÁP, MATRAN KIEM TRA TOÁN 9 KỲ 2_2016-2017 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Sau đây KHODETHI Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin thu thập lại các sĩ tử về ĐỀ, ĐÁP, MATRAN KIEM TRA TOÁN 9 KỲ 2_2016-2017, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

PHÒNG GD&ĐT TÂN SƠN
TRƯỜNG THCS MỸ THUẬN

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2016-2017
Môn: Toán 9
Thời gian 90 phút

ĐÁP ÁN

Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng

TN
TL
TN
TL
Cấp độ thấp
Cấp độ cao

TN
TL
TN
TL

Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn
(12 tiết)
Xác định được số nghiệm, nghiệm của 1 hệ phương trình

Giải được hệ hai pt bậc nhất

Số câu
Số điểm.
Tỉ lệ %
2
1
10%

1
1
10%

3

20%

Hàm số y=ax2 ()
Phương trình bậc hai một ẩn
(21 tiết)
Chỉ ra được TC của
h/số dạng y=ax2 ()

Giải phương trình bậc 2 một ẩn; Giải được bài toán có lời văn sang bài toán giải pt bậc hai một ẩn
Tìm được 2 số khi biết tổng và tích nhờ định lý Vi-et

Liên hệ được h/s và phương trình để xác định tọa độ giao điểm của đồ thị h/s bậc nhất và hs y=ax2 ()

Số câu
Số điểm.Tỉ lệ %
1
0,5
5%

2
2,5
25%
1
0,5
5%

1
0,5
5%

5

40%

Góc với đường tròn
(22 tiết)

Biết vẽ hình theo đề bài toán
Tính toán được số đo của góc nhờ các tc về góc trong đường tròn

Vận dụng được các định lí về tứ giác nội tiếp, góc nội tiếp

Vận dụng bài toán quỹ tích cung chứa góc để chứng minh tứ giác nội tiếp

Số câu
Số điểm.Tỉ lệ %

1
0,5
5%
1
0,5
5%

2
2
20%

1
0,5
5%
5
3,5đ
35%

Hình trụ, hình nón, hình cầu
(12 tiết)

Tính toán được DT xung quanh hình trụ

Số câu
Số điểm.Tỉ lệ %

1
0,5
5%

1
0,5đ
5%

Tổng số câu
Tổng số điểm %
4
2
20%
3
4,0
40%
7
4,0
10%
14
10
100%

ĐỀ KIỂM TRA

A. Phần trắc nghiệm (3 điểm) Hãy khoanh vào đáp án đúng trong các câu sau:
Câu 1: Hàm số :
A. Nghịch biến trên R. B. Đồng biến trên R.
C. Nghịch biến khi x>0, đồng biến khi x

Hỏi và đáp