DE + DAP AN+MA TRAN HAY – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Những bài tập mà kho đề thi Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin thu thập lại các sĩ tử về DE + DAP AN+MA TRAN HAY, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

TRƯỜNG THCS BẢO THUẬN KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ I
LỚP 7:………………….. MÔN : TOÁN lớp 7
Họ và tên:……………….
Điểm
Lời phê của giáo viên

Bài 1: (0,75 đ) Tính:
Bài 2: (0, 75 đ)Tính nhanh:
Bài 3: (0,5 đ) Làm tròn các số sau đến số thập phân thứ 2: 0, 347; 23, 7843
Bài 4: (0, 75 đ) Cho hàm số y = f(x) = 3x – 2. Tính f(0); f(2); f(-2)
Bài 5: (0,75 đ) Tìm x, y biết: và x + y = 33
Bài 6: (0,75 đ) Cho đại lượng y tỉ lệ thuận với đại lượng x. Khi x = 2 thì y = -8, Tìm hệ số tỉ lệ

Bài 7: (0,75 đ) Cho hình 2, tìm số đo x?

Bài 8: (1,0 đ) a) Vẽ đồ thị hàm số y = – 2x.
b) Bằng đồ thị hãy tính giá trị của y khi x = -2
Bài 9: (1,0 đ ) Cho biết 56 công nhân hoàn thành một công việc trong 21 ngày. Hỏi cần bao nhiêu công nhân để hoàn thành công việc trong 14 ngày (Năng suất của các công nhân là như nhau)

Bài 10: (1,0 đ)Cho hình 3, biết a//b và . Tính góc B2

Bài 11: (1,0đ) Cho góc xOy khác góc bẹt, Ot là tia phân giác của góc xOy. Lấy điểm A trên tia Ox, lấy điểm B trên tia Oy sao cho OA = OB. Lấy điểm C trên tia Ot, chứng minh CA = CB

Bài 12: (1,0 đ) Cho hình vẽ, chứng minh : ABD = ACD

MA TRẬN

STT
Nội dung
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Tổng

1
Thực hiện phép tính.

1
0,75
1
0,75
2
1,5

2
Tỉ lệ thức.

1
0,75

1
0,75

3
Làm tròn số.
1
0,5

1
0,5

4
Đại lượng tỉ lệ thuận – Tỉ lệ nghịch
1
0,75

1
1,0
2
1,75

5
Hàm số và đồ thị.
1
0,75
1
1,0

2
1,75

6
Hai góc đối đỉnh.
1
0,5

1
0,5

7
Hai đường thẳng song song.
1
0,5

1
0,5

8
Hai tam giác bằng nhau

1
1,0
1
1,0
2
2,0

9
Tổng số đo các góc trong tam giác

1
0,5
1
0,25
2
0,75

Tổng
5
3,0
5
4,0
4
3,0
14
10,0

ĐÁP ÁN
Bài 1: Tính: = = = (0,75 đ)
Bài 2: = (0, 25 đ)
= 1 + 1 + (0, 25 đ)
= (0, 25 đ)
Bài 3: 0, 347 0, 35 ; 23, 784323, 78 (0,5 đ)
Bài 4: Cho hàm số y = f(x) = 3x – 2.
f(0) = 3 . 0 – 2 = -2 (0,25 đ)
f(2) = 3.2 – 2 = 4 (0,25 đ)
f(-2) = 3.(-2) – 2 = -8 (0,25 đ)
Bài 5: Tìm x, y biết: và x + y = 33
Ta có: = (0,5 đ)
=>x = 4 . 3 = 12 ; x = 3 . 7 = 21 (0,25 đ)
Bài 6 : Vì x và y

Hỏi và đáp