DE DAP AN VIOLYMPIC L6 (vong 1- 2013-2014) – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Tổng hợp bài Kho_đề_thi Đề thi Toán Số học lớp 6 xin tổng hợp lại các sĩ tử về DE DAP AN VIOLYMPIC L6 (vong 1- 2013-2014), dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Câu 1: Số tự nhiên nhỏ nhất (khác 0) chia hết cho cả 2; 3; 5 và 9 là 90
Câu 2: Khi chia một số tự nhiên cho 4 được số dư là 2. Số dư trong phép chia số tự nhiên đó cho 2 là 0
Câu 3: Cho tam giác ABC, lấy điểm D trên cạnh AB, E trên cạnh AC. Hai đoạn BE, CD cắt nhau ở O, Nối DE. Số tam giác tạo thành trong hình vẽ là 12

Câu 4: Tổng của hai số tự nhiên là 102. Nếu thêm chữ số 0 vào bên phải số bé rồi cộng với số lớn ta được tổng mới là 417. Vậy số lớn là 67.

Câu 5: Cho tam giác . Trên cạnh  lấy điểm , trên cạnh  lấy điểm  sao cho , . Diện tích tam giác  gấp diện tích tam giác  số lần là: 9
Câu 6: Cho lần lượt vào hộp các viên bi theo đúng thứ tự: xanh, đỏ, tím, vàng rồi lại xanh, đỏ, tím, vàng… Cứ như vậy cho đến hết 2020 viên bi. Viên bi cuối cùng màu xanh được cho vào hộp là viên bi thứ 2017.
Câu 7: Nếu thêm vào số bị chia  giá trị của nó và bớt số chia đi  giá trị của nó thì thương mới so với thương của phép chia ban đầu thay đổi 3 lần. 

Câu 8: Một tháng có ba ngày chủ nhật đều là ngày chẵn. Ngày 15 tháng đó là thứ 7
Câu 9: Một người đi xe máy từ A đến B vận tốc , 20 phút sau người thứ 2 cũng đi từ A đến B vận tốc  và đến B sau người thứ nhất 5 phút. Chiều dài quãng đường AB là 45 .
Câu 10: Lúc 8 giờ một người đi từ A và đến B lúc 12 giờ. Lúc 8 giờ 30 phút người thứ 2 cũng đi từ A và đến B lúc 11 giờ 30 phút. Người thứ 2 đuổi kịp người thứ nhất lúc 10giờ.

Một lớp học có 40 học sinh chia thành các nhóm, mỗi nhóm nhiều nhất 6 học sinh. Hỏi số nhóm ít nhất có thể là 1: Trong một phép chia, nếu ta gấp đôi số chia thì thương của phép chia cũ gấp 2 lần so với thương của phép chia mới. 
Câu 2: Khi chia số  cho 8 được thương là 125, số dư là số dư lớn nhất có thể. Vậy  1007
Câu 3: Cho hình chữ nhật  có chiều dài là , chiều rộng là . Diện tích hình tam giác  là 48 
Câu 4: Chu vi hình chữ nhật là 18cm, nếu giảm chiều dài 20% và tăng chiều rộng 25% thì chu vi của nó không đổi. Diện tích hình chữ nhật đó là 20

Câu 5: Tổng số tuổi của hai anh em là 30 tuổi. Biết tuổi em bằng  tuổi anh. Tuổi anh hiện nay là 18.
Câu 6: Cho tam giác . Trên cạnh  lấy điểm , trên cạnh  lấy điểm  sao cho , . Diện tích tam giác  gấp diện tích tam giác  số lần là: 9
Câu 7: Biết  là phân số nhỏ nhất sao cho khi chia  cho  và  đều được thương là các số tự nhiên. Tổng  là 77.

Câu 8: Tỉ số của 2 số là , thêm 10 vào số thứ nhất thì tỉ số của chúng là . Tổng của 2 số là 95
Câu 9: Nếu thêm vào số bị chia  giá trị của nó và bớt số chia đi  giá trị của nó thì thương mới so với thương của phép chia ban đầu thay đổi 3 lần. 
Câu 10: Lúc 8 giờ một người đi từ A và đến B lúc 12 giờ. Lúc 8 giờ 30 phút người thứ 2 cũng đi từ A và đến B lúc 11 giờ 30 phút. Người thứ 2 đuổi kịp người thứ nhất lúc 10 giờ.

BÀI THI SỐ
Câu 1:Số tự nhiên  chia hết cho 2 và 5. Chữ số tận cùng của  là 0
Câu 2:Cho tam giác ABC, lấy điểm D trên cạnh AB, E trên cạnh AC. Hai đoạn BE, CD cắt nhau ở O, Nối DE. Số tam giác tạo thành trong hình vẽ là 12

Câu 3:Trong một phép chia, nếu ta gấp đôi số chia thì thương của phép chia cũ gấp 2 lần so với thương của phép chia mới. 
Câu 4:Cho lần lượt vào hộp các viên bi theo đúng thứ tự: xanh, đỏ, tím, vàng rồi lại xanh, đỏ, tím, vàng… Cứ như vậy cho đến hết 2020 viên bi. Viên bi cuối cùng màu xanh được cho vào hộp là viên bi thứ 2017.
Câu 5:Hiện nay tuổi bố gấp 3 lần tuổi con. Cách đây 5 năm, tuổi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.