De, dap an TS 10 HD ngay 1 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Những bài tập mà kho đề thi Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin tổng hợp lại các bạn học sinh về De, dap an TS 10 HD ngay 1, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
HẢI DƯƠNG
—————
KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT
NĂM HỌC 2012-2013
MÔN THI: TOÁN
Thời gian làm bài: 120 phút (không kể thời gian giao đề)
Ngày thi: Ngày 12 tháng 7 năm 2012
(Đề thi gồm: 01 trang)

Câu 1(2,0 điểm):
Giải các phương trình sau:
a) .
.
Câu 2(2,0 điểm):
a) Cho hệ phương trình có nghiệm (x; y). Tìm m để biểu thức đạt giá trị lớn nhất.
b) Tìm m để đường thẳng cắt trục hoành tại điểm có hoành độ bằng .
Câu 3(2,0 điểm):
a) Rút gọn biểu thức với và .
b) Năm ngoái, hai đơn vị sản xuất nông nghiệp thu hoạch được 600 tấn thóc. Năm nay, đơn vị thứ nhất làm vượt mức 10%, đơn vị thứ hai làm vượt mức 20% so với năm ngoái. Do đó cả hai đơn vị thu hoạch được 685 tấn thóc. Hỏi năm ngoái, mỗi đơn vị thu hoạch được bao nhiêu tấn thóc?
Câu 4(3,0 điểm):
Cho tam giác ABC có ba góc nhọn, nội tiếp đường tròn (O). Vẽ các đường cao BE, CF của tam giác ấy. Gọi H là giao điểm của BE và CF. Kẻ đường kính BK của (O).
a) Chứng minh tứ giác BCEF là tứ giác nội tiếp.
b) Chứng minh tứ giác AHCK là hình bình hành.
c) Đường tròn đường kính AC cắt BE ở M, đường tròn đường kính AB cắt CF ở N. Chứng minh .
Câu 5 (1,0 điểm):
Cho a, b, c, d là các số thực thỏa mãn: và . Chứng minh rằng phương trình
( x là ẩn ) luôn có nghiệm.

—————————— Hết ——————————-

Họ và tên thí sinh: ……………………………………Số báo danh: ………………….
Chữ ký của giám thị 1: …………………Chữ ký của giám thị 2: ……………………..

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
HẢI DƯƠNG

ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM CHẤM MÔN TOÁN
KÌ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT
NĂM HỌC 2012 – 2013
Ngày thi: 12 tháng 07 năm 2012
Đáp án gồm : 03 trang

I) HƯỚNG DẪN CHUNG.
Thí sinh làm bài theo cách khác nhưng đúng vẫn cho điểm tối đa..
Sau khi cộng điểm toàn bài, điểm lẻ đến 0,25 điểm.
II) ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM CHẤM.

Câu
Ý
Nội dung
Điểm

1

a
Giải phương trình

1,00

Phương trình có hai nghiêm phân biệt

0,25
0,25

0,25

0,25

b
Giải phương trình
1,00

ĐKXĐ:

(loại)
Vậy phương trình đã cho có nghiệm
0,25

0,25

0,25
0,25

2
a
Cho hệ phương trình có nghiệm (x; y). Tìm m để biểu thức đạt giá trị lớn nhất.
1,00

Ta có :

=>GTLN=8 khi m=1
0,25

0,25
0,25

0,25

b
Tìm m để đường thẳng cắt trục hoành tại điểm có hoành độ bằng .
1,00

+/ Đường thẳng cắt trục hoành tại điểm có hoành độ bằng =>
+/ Thay vào công thức xác định đường thẳng ta được :

0,25

0,25

0,5

3
a
Rút gọn với và .
1,00

vì và

0,25

0,25

0,25

0,25

b
Năm ngoái, hai đơn vị sản xuất nông nghiệp thu hoạch được 600 tấn thóc. Năm nay, đơn vị thứ nhất làm vượt mức 10%, đơn vị thứ hai làm vượt mức 20% so với năm ngoái. Do đó cả hai đơn vị thu hoạch được 685 tấn thóc. Hỏi năm ngoái, mỗi đơn vị thu hoạch được bao nhiêu tấn thóc?
1,00

Gọi số thóc đơn vị thứ nhất và thứ hai thu hoạch được trong năm ngoái lần lượt là x; y (tấn ), điều kiện .
Theo giả thiết ta có phương trình (1)
Năm nay, số thóc của hai đơn vị là (tấn )
Theo

Hỏi và đáp