Đề + Đáp án TOÁN 8 kỳ 2(2010-2011) – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Nội dung bài được KHODETHI Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin thu thập lại quý bạn đọc về Đề + Đáp án TOÁN 8 kỳ 2(2010-2011), bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
YÊN DŨNG

Đề số 1.

KÌ THI CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ II
NĂM HỌC 2010-2011
Môn: ……………… lớp …….
Ngày thi: …./5/2011
Thời gian làm bài: …. phút

Câu 1 (3 điểm)
Giải các phương trình sau :
a) 7x- 4 = 3x +1
b)
c) x2 – 5x + 4 = 0
Câu 2 (.1 điểm) Giải bất phương trình:
x + 2 >
Câu 3 (.2 điểm)
Hai xe cùng khởi hành một lúc từ hai địa điểm A và B cách nhau 180km và sau 2giờ thì gặp nhau. Tính vận tốc của mỗi xe, biết rằng mỗi giờ xe đi từ A đi nhanh hơn xe đi từ B là 10km.

Câu 4 (3.5 điểm) Cho tam ABC vuông góc taị A với AB = 6cm , AC = 8cm . Vẽ đường cao AH
a/ Chứng minh : ABC đồng dạng HAC . Suy ra : AC2 = HC . BC (1,5đ)
b/ Tính độ dài BC và AH (1đ)
c/ Kẻ CM là phân giác của góc ACB ( M thuộc AB ) . Tính độ dài CM ? (1đ)

Câu 5 ( 0,5 điểm) Giải phương trình: | x+1| + | x+2 | + | x+3 | + | x+4 | = 10x

Họ và tên: ……………………………, SBD………………..

GIÁO VIÊN RA ĐỀ
(Họ tên, ký)

Phan Thị Nguyệt
HIỆU TRƯỞNG
(Duyệt, ký, đóng dấu)

Trường THCS: Lãng Sơn

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
YÊN DŨNG

Đề số 2.

KÌ THI CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ II
NĂM HỌC 2010-2011
Môn: ……………… lớp …….
Ngày thi: …./5/2011
Thời gian làm bài: …. phút

Câu 1 (.3 điểm)
Giải các phương trình sau :
a) 10x- 2 = 7x +1
b)
c) x2 – 5x + 6 = 0
Câu 2 (.1 điểm) Giải bất phương trình:
x – 2 >
Câu 3 (.2 điểm)
Hai xe cùng khởi hành một lúc từ hai địa điểm A và B cách nhau 195km và sau 3giờ thì gặp nhau. Tính vận tốc của mỗi xe, biết rằng mỗi giờ xe đi từ A đi nhanh hơn xe đi từ B là 5km.
Câu 4 (3.5 điểm) Cho tam ABC vuông góc taị A với AB = 3cm , AC = 4cm . Vẽ đường cao AH
a/ Chứng minh : ABC đồng dạng HBA . Suy ra : AB2 = HB . BC (1,5đ)
b/ Tính độ dài BC và AH (1đ)
c/ Kẻ CM là phân giác của góc ACB ( M thuộc AB ) . Tính độ dài MA ? (1đ)
Câu 5 ( 0,5 điểm) Giải phương trình: | x+1| + | x+2 | + | x+4 | + | x+5 | = 12x

Họ và tên: ……………………………, SBD………………..

GIÁO VIÊN RA ĐỀ
(Họ tên, ký)

Phan Thị Nguyệt

HIỆU TRƯỞNG
(Duyệt, ký, đóng dấu)

Trường THCS: Lãng Sơn

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
YÊN DŨNG

Đề số 1 ….
ĐÁP ÁN – THANG ĐIỂM
KÌ THI CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ II
NĂM HỌC 2010 – 2011
Môn: …………………. lớp…….
Đáp án – Thang điểm gồm …. trang

Chú ý: Dưới đây là hướng dẫn cơ bản, bài làm của học sinh phải trình bày chi tiết. HS giải bằng nhiều cách khác nhau đúng vẫn cho điểm từng phần tương ứng.

CÂU
ý
Nội dung
Điểm

1

2
1.a
( 10x-7x=3
( 3x = 3 ( x = 1
Vậy phương trình có 1 nghiệm: x = 1
0.25
0,5
0.25

1.b

1.c

ĐKXĐ: x ≠ ±2
=> + =
=>x – 2 + 5(x+2) = 2x -12
Giải phương trình ta được: x = -5 ( TM ĐKXĐ)
Kết luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.