DE + DAP AN THI KY II TOAN 8 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Tổng hợp bài KHODETHI.ORG Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin thu thập lại quý bạn đọc về DE + DAP AN THI KY II TOAN 8, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

UBND HUYỆN KINH MÔN
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2010 – 2011
Môn: Toán lớp 8
(Thời gian làm bài 90 phút)

I. Phần trắc nghiệm khách quan (2,0 điểm ):
Trong các câu có các lựa chọn A, B, C, D, em hãy viết lại câu trả lời đúng vào giấy kiểm tra:
Câu 1: Tập nghiệm của phương trình là
A.
B.
C.
D. Một kết quả khác

Câu 2: Điều kiện xác định của phương trình là
A. hoặc
B. và
C. và
D.

Câu 3: Bất phương trình có tập nghiệm là :
A.
B.
C.
D.

Câu 4: Một hình hộp chữ nhật có ba kích thước là 5cm; 8cm; 7cm. Thể tích của hình hộp chữ nhật đó là :
A.
B.
C.
D.

II. Phần tự luận (8,0 điểm)
Câu 1:( 3,0 điểm) Giải các phương trình và bất phương trình sau:
a) b) c)
Câu 2:( 1,0 điểm)
Một người đi xe máy từ A đến B với vận tốc 25 km/h . Lúc về người đó đi với vận tốc 30 km/h , nên thời gian về ít hơn thời gian đi là 20 phút. Tính quãng đường AB ?
Câu 3:( 3,0 điểm ) 
Cho tam giác ABC có AH là đường cao ( ). Gọi D và E lần lượt là hình chiếu của H trên AB và AC. Chứng minh rằng :
a, ABH AHD
b,
c, Gọi M là giao điểm của BE và CD. Chứng minh rằng DBM ECM.
Câu 4:( 1,0 điểm )
Cho phương trình ẩn x sau: . Tìm các giá trị của m để phương trình có nghiệm là một số không âm.

UBND HUYỆN KINH MÔN
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KIỂM TRA HỌC KỲ II
Môn Toán 8-Năm học 2010 -2011

Phần trắc nghiệm khách quan ( 2,0 điểm ):
Câu
Đáp án đúng
Điểm

Câu 1
B
0,5

Câu 2
C
0,5

Câu 3
A
0,5

Câu 4
D
0,5

II. Phần tự luận (8,0 điểm)
Câu
Đáp án
Điểm

Câu 1
(3,0 điểm)
a)
Ta có
Vậy phương trình có nghiệm là

0,75

0,25

b)
Ta có

Vậy bất phương trình có tập nghiệm là
0,5

0,25

0,25

c)
Ta có ĐKXĐ:

Vậy phương trình vô nghiệm

0,25

0,5

0,25

Câu 2
( 1,0 điểm)

Gọi quãng đường AB là x km ( x >0)
Do đi từ A đến B với vận tốc 25 km/h nên thời gian lúc đi là (h)
Do đi từ B về A với vận tốc 30 km/h nên thời gian lúc về là (h).
Vì thời gian về ít hơn thời gian đi là 20 phút =
nên ta có phương trình:
Vậy quãng đường AB dài 50 km.

0,25

0,5

0,25

Câu 3
( 3,0 điểm)

a)
Xét (ABH và ( AHD có :
AHB = ADH =900 BAH là góc chung
(ABH ( ( AHD (g.g).Vậy (ABH ( ( AHD

1,0

b)
Xét (AEH và ( HEC có :
AEH = CEH =900 , EAH = CHE (cùng phụ với AHE)
(AEH ( ( HEC (g.g)
Vậy

0,5

0,25

0,25

c)
Theo a) ta có (ABH ( ( AHD (1)
Xét (ACH và ( AHE có : AHC = AEH =900, CAH là góc chung
(ACH ( ( AHE (g.g) (2)
Từ (1) và (2) ( = AH2

Hỏi và đáp