Đề Đáp án Thi KSCL HK2_Toán 9_Thanh Hóa 15-16 (Đề A) – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Tổng hợp bài Kho_đề_thi Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin thu thập lại quý bạn đọc về Đề Đáp án Thi KSCL HK2_Toán 9_Thanh Hóa 15-16 (Đề A), nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THANH HÓA

ĐỀ CHÍNH THỨC
KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ II NĂM HỌC 2015 – 2016
Môn: TOÁN – LỚP 9
Thời gian: 90 phút (không kể thời gian giao đề)
Ngày thi 27 tháng 4 năm 2016

Câu 1: (2,0 điểm) Giải phương trình và hệ phương trình sau:

Câu 1: (2,0 điểm) Cho
a/ Tính và
b/ Lập phương trình bậc hai ẩn nhận và làm nghiệm.
Câu 2: (1,5 điểm) Cho hàm số y = 2×2 (1)
a/ Với giá trị nào của x thì hàm số (1) đồng biến.
b/ Tìm tọa độ giao điểm của đường thẳng y = 3x + 5 với đồ thị hàm số (1).
Câu 3: (2,0 điểm) Cho phương trình x2 – 2mx + m2 – 3 = 0 (1) với m là tham số
a/ Chứng minh phương trình (1) luôn có hai nghiệm phân biệt x1; x2 với mọi m.
b/ Tính giá trị của A = (x1 – x2)2, với x1; x2 là nghiệm của phương trình (1).
Câu 4: (3,5 điểm) Cho nửa đường tròn tâm O đường kính AB = 2R. Gọi C là trung điểm AO. Vẽ tia Cx vuông góc với AB cắt nửa đường tròn tại I. Trên đoạn thẳng IC lấy điểm K bất kì (K khác I và C), AK cắt nửa đường tròn tại M (M khác A).
a/ Chứng minh: Tứ giác BCKM nội tiếp.
b/ Tính AK. AM theo R.
c/ Gọi D là giao điểm của BM với tia Cx, N là trung điểm của KD, E là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác AKD. Chứng minh EN có độ dài không đổi khi K di chuyển trên đoạn thẳng IC
Câu 5: (1,0 điểm) Cho 2 số thực a và b thỏa mãn a >b và ab = 4.
Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức P = .

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG
THANH HOÁ HỌC K Ì II LỚP 9 THCS – NĂM HỌC 2015 – 2016
Môn Toán – Đề A
Câu
Hướng dẫn chấm
Biểu điểm

Câu 1
(2 điểm)
a/ Tính được S = 2; P = – 1
b/ Vì S = 2; P = – 1
Phương trình bậc hai lập được: x2 – 2x – 1 = 0
1,0

1,0

Câu 2 (1,5điểm)

a/ Vì a = 2>0 => Hàm số đồng biến với x > 0
b/ Xét phương trình hoành độ giao điểm của hai đồ thị hàm số là :
2×2 = 3x + 5 ( 2×2 – 3x – 5 = 0
Có: a – b + c = 2 + 3 – 5 = 0 =>x1 = -1; x2 = 5/2
Với x = x1 = – 1 =>y1 = 2
Với x = x2 = 5/2 => y2 = 25/2
Vậy tọa độ giao điểm của hai đồ thị là (-1; 2) và (5/2; 25/2)

0,5

1,0

Câu 3
(2,0điểm)
x2 – 2mx + m2 – 3 = 0 (1)
a/ Vì a = 1 => Pt (1) là phương trình bậc hai ẩn x với mọi m.
Có: =>Pt (1) có hai nghiệm phân biệt với mọi m ( đpcm)
b/ Với x1; x2 là hai nghiệm của phương trình.
Theo Viet ta có: x1 + x2 = 2m; x1.x2 = m2 – 3
Lại có A = (x1 – x2)2 = (x1 + x2)2 – 4x1x2 =>A = 4m2 – 4m2 + 12 = 12
Vậy A= 12

0,25

0,75

1,0

Câu 4
(3,5điểm)

a/ Chứng minh: Tứ giác BCMK nội tiếp.
+/ Trong đường tròn (O) có KMB = 900 ( góc nội tiếp chắn nửa đường tròn)
Lại có: góc KCB = 900 ( Do KC vuông góc với AB)
=>Góc KMB + góc KCB = 1800 => Tứ giác BCKM nội tiếp.
b/ Tính AK.AM theo R
+/ C/m: tam giác AKC đồng dạng với tam giác ABM
=>AK.AM = AC.AB = .
c/ C/m: EN không đổi
Gọi H là điểm đối xứng với

Hỏi và đáp