de dap an thi hsg toan 7 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Sau đây KHODETHI Đề thi Toán Số học lớp 6 xin thu thập lại các sĩ tử về de dap an thi hsg toan 7, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Phòng giáo dục Quảng Ninh Kỳ thi Học Sinh Giỏi môn TOán 7
năm học 2007- 2008
Họ và tên: ……………………………………………..……….
Trường đang học: …………………………………………..….

Phần I: Trắc nghiệm (Chọn câu trả lời đúng nhất)
Câu 1: Tích của có kết quả là:
A. B. C. D.
Câu 2: Giá trị của biểu thức là:
A. B. C. D. 3
Câu 3: Cho tổng Sn = 1 + 2 – 3 + 4 – … (– 1)n – 1. n với n = 1, 2, 3 …:

Tổng S35 có giá trị là:
A. 15 B. 18 C. 20 D. 25

Tổng S60 có giá trị là:
A. – 30 B. – 20 C. 20 D. 30
Câu 4: Cho M = và N = Hãy so sánh M và N:
A. M >N B. M < N C. M = N D. Không so sánh được
Câu 5: Giá trị của biểu thức x3 – 6×2 – 9x – 3 khi x = là:
A. B. C. D. 3
Câu 6: Đường cao của tam giác đều có cạnh bằng a là:
A. B. C. D. A
Câu 7: Cho các đa thức: M (x) = 5×4 + 2×3 – x +7 và N(x) = 2×4 – x3 + x2 – 1
Tổng M(x) + N(x) sẽ là:

A. 7×4 + x3 + x2 – x + 6 B. 3×4 + 2×3 – x2 + 6
C. 7×4 + 3×2 – 2x + 6 D. 3×4 + 3×3 – 3×2 – x + 8

Hiệu M(x) – N(x) sẽ là:
A. 7×4 + x3 + 3×2 – x + 6 B. 3×4 + 2×3 – x2 + 6
C. 7×4 + 3×2 – 2x + 6 D. 3×4 + 3×3 – x2 – x + 8

M (x) – P(x) = x3 + x2 – 1, Khi đó đa thức P(x) sẽ là:
A. 7×4 + x3 + 3×2 – x + 6 B. 3×4 + 2×3 – x2 + 6
C. 5×4 + x3 – x2 – x + 8 D. 3×4 + 3×3 – 3×2 – x + 8
Câu 8: Giá trị x thoả mãn – = là:
A. x B. x = – C. x = 1 D. x và x = –

Câu 9: Cho hình vẽ, có 300 . BDC là tam giác:
A. Tam giác cân B. Tam giác đều
C. Tam giác nhọn D. Tam giác vuông

Phần II. Tự luận
Câu 1: Chứng minh rằng : 1 + + + + … + >(Với nn >1)
Câu 2: Tìm x biết:
a.
b. ( 2x – 5 )2007 = ( 2x – 5 )2005
Câu 3: Chứng minh rằng diện tích của tam giác đều có cạnh a, là S = 2
Câu 4: Cho tam giác vuông ABC = 900). Trên tai đối của tia BA lấy BE = AC, kẻ CF vuông góc với CB tại C và CF = CB (A và F khác phía đối với BC). Nối AF và CE cắt nhau tại O. Nối EF.
Chứng minh: OA2 + OE2+ OC2 + OF2 = CE2 + EF2 + FC2)
Câu 5: Chứng minh: A

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.