Đề dap an thi chuyên Hai Dương – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Sau đây Kho_đề_thi Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin thu thập lại các bạn học sinh về Đề dap an thi chuyên Hai Dương, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
HẢI DƯƠNG

KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT
Năm học 2019 – 2020
Môn thi: TOÁN
Thời gian làm bài: 120 phút, không kể thời gian giao đề
(Đề thi gồm 01 trang)

Câu 1 (2,0 điểm)
1) Giải phương trình:
2) Giải hệ phương trình:
Câu 2 (2,0 điểm)
1) Cho hai đường thẳng (d1): và (d2): (m là tham số). Tìm tất cả các giá trị của tham số m để (d1) và (d2) cắt nhau tại một điểm trên trục hoành Ox.
2) Rút gọn biểu thức: với .
Câu 3 (2,0 điểm)
1) Theo kế hoạch, một xưởng may phải may xong 360 bộ quần áo trong một thời gian quy định. Đến khi thực hiện, mỗi ngày xưởng đã may được nhiều hơn 4 bộ quần áo so với số bộ quần áo phải may trong một ngày theo kế hoạch. Vì thế xưởng đã hoàn thành kế hoạch trước 1 ngày. Hỏi theo kế hoạch, mỗi ngày xưởng phải may bao nhiêu bộ quần áo?
2) Cho phương trình: (m là tham số). Chứng minh rằng phương trình đã cho luôn có hai nghiệm phân biệt với mọi m. Tìm các giá trị của m sao cho và .
Câu 4 (3,0 điểm)
Từ điểm A nằm ngoài đường tròn (O) kẻ hai tiếp tuyến AB, AC với đường tròn (B, C là tiếp điểm). Trên nửa mặt phẳng bờ là đường thẳng AO chứa điểm B vẽ cát tuyến AMN với đường tròn (O) (AM < AN, MN không đi qua O). Gọi I là trung điểm của MN.
1) Chứng minh: Tứ giác AIOC là tứ giác nội tiếp.
2) Gọi H là giao điểm của AO và BC. Chứng minh: AH.AO = AM.AN và tứ giác MNOH là tứ giác nội tiếp.
3) Qua M kẻ đường thẳng song song với BN, cắt AB và BC theo thứ tự tại E và F. Chứng minh rằng M là trung điểm của EF.
Câu 5 (1,0 điểm)
Cho các số dương thỏa mãn điều kiện: .
Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: .

—————————— Hết ——————————

Họ và tên thí sinh: ……………………………………………………….. Số báo danh: ………………………..
Chữ kí của giám thị số 1: …………………………….. Chữ kí của giám thị số 2: ………………………..
HƯỚNG DẪN GIẢI VÀ BIỂU ĐIỂM DỰ KIẾN:

Câu
Phần
Nội dung
Điểm

Câu 1 (2,0đ)
1)

Vậy tập nghiệm của phương trình là S = 0; 1.
1.0

2)

Vậy nghiệm của hệ phương trình là .
1.0

Câu 2 (2,0đ)
1)
Thay y = 0 vào phương trình y = 2x – 5 được:
2x – 5 = 0 x = 2,5
(d1) và (d2) cắt nhau tại một điểm trên trục hoành Ox
(d2) đi qua điểm (2,5; 0)
4. 2,5 – m = 0
m = 10
Vậy m = 10 là giá trị cần tìm.
1.0

2)

Vậy với
1.0

Câu 3 (2,0đ)
1)
Gọi số bộ quần áo mỗi ngày xưởng phải may theo kế hoạch là x
ĐK: .
Thời gian may xong 360 bộ quần áo theo kế hoạch là (ngày)
Thực tế, mỗi ngày xưởng may được x + 4 bộ quần áo
Thời gian may xong 360 bộ quần áo theo thực tế là (ngày)
Vì xưởng đã hoàn thành kế hoạch trước 1 ngày nên ta có phương trình:

Giải phương trình được: x1 = 36 (thỏa mãn ĐK)
x2 = – 40 (loại)
Vậy theo kế hoạch, mỗi ngày xưởng phải may 36 bộ quần áo.
1.0

2)
Vì a = 1, c = – 3 trái dấu
Phương trình luôn có hai nghiệm phân biệt x1, x2 với mọi m
Áp dụng hệ thức Vi-ét, ta có:
Từ (2) x1 và x2 trái dấu
Mà x1 < x2 x1 < 0 < x2

Do đó:
(3)
Từ (1) và (3)

Vậy m = – 3 là giá trị cần tìm.
Chú ý: Nếu bình phương 2 vế của đẳng thức để tìm m thì phải thử lại. Phần này tương tự câu III.2b) đề tuyển

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.