Đề, đáp án thi Casio Quảng Ninh 2005-2006 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 9

Tổng hợp bài Kho_đề_thi Đề thi Toán Hình học lớp 9 xin tổng hợp lại các sĩ tử về Đề, đáp án thi Casio Quảng Ninh 2005-2006, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Phách đính kèm Đề thi chính thức lớp 9 THCS . Bảng A

Sở Giáo dục- Đào tạo
quảng ninh
—————-
Kì thi cấp tỉnh giải toán trên Máy Tính casio
bậc trung học năm học 2005 – 2006
————- @ ————-

Lớp : 9 THCS . Bảng A
Thời gian thi: 150 phút (không kể thời gian giao đề)
Ngày thi: 11/01/2006

Họ và tên thí sinh: …………………………………………………………………………………… Nam (Nữ) …………………
Số báo danh: …………………………………………………………………………………………………………………………………..
Ngày, tháng, năm sinh: ………………………………………… Nơi sinh: ………………………….. ………………………..
Học sinh lớp: ………………… Trường THCS: …………………………………………………………………………………
Huyện (TX, TP): …………………………………………………………………………………………………………

Họ và tên, chữ ký của giám thị
Số phách

Giám thị số 1: ………………………………………………………..

(Do Chủ tịch hội đồng chấm thi ghi)

Giám thị số 2: ………………………………………………………..

Quy định :
1) Thí sinh phải ghi đầy đủ các mục ở phần trên theo hướng dẫn của giám thị.
2) Thí sinh làm bài trực tiếp vào bản đề thi có phách đính kèm này.
3) Thí sinh không được kí tên hay dùng bất cứ kí hiệu gì để đánh dấu bài thi, ngoài việc làm bài thi theo yêu cầu của đề thi.
4) Bài thi không được viết bằng mực đỏ, bút chì; không viết bằng hai thứ mực. Phần viết hỏng, ngoài cách dùng thước để gạch chéo, không được tẩy xoá bằng bất cứ cách gì kể cả bút xoá. Chỉ được làm bài trên bản đề thi được phát, không làm bài ra các loại giấy khác. Không làm ra mặt sau của của tờ đề thi.
5) Trái với các điều trên, thí sinh sẽ bị loại.

Sở Giáo dục- Đào tạo
quảng ninh
—————-
Kì thi cấp tỉnh giải toán trên Máy Tính casio
bậc trung học năm học 2005 – 2006
————- @ ————-

đề thi chính thức
Lớp : 9 THCS . Bảng A
Thời gian làm bài: 150 phút (không kể thời gian giao đề)
Ngày thi: 11/01/2006
Chú ý: – Đề thi này có : 05 trang
– Thí sinh làm bài trực tiếp vào bản đề thi này.

Điểm của toàn bài thi
Họ và tên, chữ ký
các giám khảo
Số phách
(DoChủ tịchHĐ chấm ghi )

Bằng số
Bằng chữ

………………………………………………

………………………………………………

Quy định :
1) Thí sinh chỉ được dùng máy tính: Casio fx-220, Casio fx-500A, Casio fx-500MS và Casio fx-570MS.
2) Các kết quả tính toán gần đúng, nếu không có yêu cầu cụ thể, được qui định là chính xác đến 9 chữ số thập phân.

Bài 1: Tính gần đúng giá trị của các biểu thức sau:
1.1) A với x
1.2) B =

Đáp số:
A ( ……………………………………….. ; B ( ………………………………………..

Bài 2: Cho số a = 1.2.3…16.17 (tích của 17 số tự nhiên liên tiếp, bắt đầu từ số 1).
Hãy tính ước số lớn nhất của a biết rằng số đó là lập phương của một số tự nhiên.

Tóm tắt cá

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.