DE DAP AN MT KT CH I HH 9 SO 1 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 9

Những bài tập mà Kho_đề_thi Đề thi Toán Hình học lớp 9 xin thu thập lại các sĩ tử về DE DAP AN MT KT CH I HH 9 SO 1, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Tuần 10 – Tiết 19:
KIỂM TRA CHƯƠNG I
I .Mục tiêu :
– Học sinh được kiểm tra các kiến thức cơ bản của chương I
– Học sinh được giáo dục và rèn luyện tính nghiêm túc trong kiểm tra thi cử .
II. Chuẩn bị:
GV: Xây dựng ma trận đề – Đề kiểm tra – Đáp án.
HS: Giấy, bút, thước kẻ, máy tính bỏ túi.
III. Hoạt động dạy học :
1) Tổ chức lớp
2) Kiểm tra :

Mức độ

Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng

CĐ thấp
CĐ cao

1. Hệ thức lượng trong tam giác vuông

Hiểu các hệ thức lượng để giải bài tập

Số câu
Số điểm
Tỷ lệ%

2(C1a,b)
2,0

Số câu 2
2,0 điểm
=20%

2.số giác của góc nhọn
Nhận biết các tỉ số lượng giác
của góc nhọn

– Dựng góc nhọn khi biết một TSLG
– Tính được số đo một góc khi biết một TSLG

Số câu
Số điểm
Tỷ lệ%
1(C2)
1,0

1(C3)
2,0

Số câu 2
3,0 điểm
=30%

3. Các hệ thức giữa các cạnh và các góc của tam giác vuông( sử dụng tỉ số lượng giác)

Vẽ được hình theo đề bài
-Vận dụng hệ thức giữa các cạnh và các góc của tam giác vuông; tỉ số lượng giác để tính số đo góc; đoạn thẳng.
– Giải được bài toán thực tế
– Vận dụng hệ thức để chứng minh

Số câu
Số điểm
Tỷ lệ%

0,5
3(C4; C5a,b )
3,5
1(C5c )
1,0
Số câu 4
5,0 điểm
=50%

Tổng câu
Tổng điểm
Tỉ lệ%
1
1,0
10%
2
2,5
20%
4
5,5
55%
1
1,0
10%
8
10,0
100%

PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO NINH SƠN
TRƯỜNG THCS TRẦN QUỐC TOẢN
KIỂM TRA CHƯƠNG I
NĂM HỌC 2012 – 2013
Môn HÌNH HỌC LỚP 9 (Thời gian 45’)

ĐỀ KIỂM TRA:
I. Đề:
Bài 1: (2điểm) Tìm x và y trong mỗi hình sau (Kết quả làm tròn đến chữ số thập phân thứ 3)
Hình a Hình b
Bài 2: (1điểm) Cho tam giác ABC vuông tại A. Vẽ hình và thiết lập các hệ thức tính tỉ số lượng giác của góc B.
Bài 3: (2điểm) Dựng góc nhọn biết cos = . Tính số đo độ của góc
Bài 4: (2điểm) Đài quan sát ở Canađa cao 533m. Ở một thời điểm nào đó vào ban ngày, Mặt Trời chiếu tạo thành bóng dài 1100m. Hỏi lúc đó góc tạo bởi tia sáng mặt trời và mặt đất là bao nhiêu? (Kết quả làm tròn đến phút)
Bài 5: (3điểm) Cho tam giác DEF có ED = 7cm; = 400; = 580 . Kẻ đường cao EI của tam giác đó. Hãy tính: (Kết quả làm tròn đến chữ số thập phân thứ 1)
Đường cao EI
Cạnh EF
Chứng minh: SDEF = DE.DF. sinD

————— Hết —————

PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO NINH SƠN
TRƯỜNG THCS TRẦN QUỐC TOẢN
KIỂM TRA CHƯƠNG I – Hình học lớp 9
NĂM HỌC 2012 – 2013
Thời gian 45 phút

ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM.
Bài
ĐÁP ÁN
Điểm

1

(2,0)

a)
x 2 = 9 .25
1,0

b)

0,5

0,5

2
Tỉ số lượng giác của góc B:
(1,0)

Sin B = ;cosB = ;tg B = ;cotg B =
1,0

3

(2,0)

0,5

– Dựng góc vuông xOy, chọn một đoạn thẳng làm đơn vị
0,25

– Trên tia Ox, dựng điểm A sao cho OA = 3 (đơn vị)
0,25

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.