De dap an ma tran toan 6 moi nhat – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Những bài tập mà Kho_đề_thi Đề thi Toán Số học lớp 6 xin thu thập lại các sĩ tử về De dap an ma tran toan 6 moi nhat, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG I SỐ HỌC
(BÀI 1- BÀI 9)
Tên Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Các khả năng cao hơn
Cộng

Chủ đề 1-Tập hợp, phần tử tập hợp
-Số phần tử tập hợp,tập hợp con

Số câu
Số điểm – Tỉ lệ %
*KT: -Hiểu khái niệm tập hợp.
*KN: Biểu diễn tập hợp, phần tử của tập hợp.
*KT: Viết các phần tử của tập hợp. Nắm được kí hiệu
*KN: Xác định (( t/hợp.

1
1,0-10%
2
2,0-20%

3
3,0-30%

Chủ đề 2:Tính chất các phép tính Cộng, Trừ, Nhân, Chia

Số câu
Số điểm – Tỉ lệ %

* KT: Nắm vững các t/chất phép cộng, trừ phép nhân và phép chia.
* KN: -Vận dụng tính chất thực hiện phép tính.
-Sử dụng máy tính thành thạo.

3
3,0-30%

3
3,0-30%

Chủ đề 3: Lỹ thừa với số mũ tự nhiên, nhân
Chia hai lỹ thừa cùng cơ số

Số câu
Số điểm – Tỉ lệ %

* KT: HS biết viết gọn một tích các thừa số bằng nhau bằng cách dùng lũy thừa.
KN: Rèn kỹ năng thực hiện các phép tính lũy thừa một cách thành thạo

2
2,0-20%
2
2,0-20%

Chủ đề 3: -Thứ tự thực hiên các phép tính

Số câu
Số điểm – Tỉ lệ %

KT: HS biết vận dụng các quy ước về thứ tự thực hiện các phép tính trong biểu thức để tính đúng giá trị của biểu thức
KN: Vận dụng qui ước tính đúng, nhanh và thành thạo giá trị của 1b/thức.

2
2,0-20%

2
2,0 – 20%

Tổng số câu:
Tổng số điể:m
Tỉ lệ:
1
1,0
10%
2
1,0
20%
5
5,0
50%
2
2,0
20%
10
10,0
100%

Bài 1: Viết phần tử của tập hợp. Dùng ký hiệu.
Bài 2: Thực hiện phép tính.
Bài 3: Bài tập tìm x.
Ghi chú:
+ Nội dung các câu hỏi trong đề kiểm tra ở mức độ chuẩn kiến thức kỹ năng.
+ Đề gồm 100% mức độ vận dụng cấp thấp.
Phòng GD & Đt tĩnh gia Bài KIỂM TRA số học (tiết 17)
Trường THCS Xuân Lâm Môn: số học. Thời gian 45 phút.
Ngày kiểm tra: …. / …../2011
Họ và tên:…………………………………………….. Lớp 6 …….
Điểm

Lời phê của thầy giáo

Câu 1 (3,0 đ): Cho hai tập hợp A và B như sau:
A= 4; 6; 8; 10; 12; 14
B=
Cho biết số phần tử của tập hợp A và tập hợp B.
b) Dùng kí hiệu “” điền vào ô vuông:
6 A; 6 B; 16 B; A B
c) Viết tập hợp B bằng cách chỉ ra tính chât đặc trưng của tập hợp.
B = ……………………………………..
Bài làm
Câu 1a Tập hợp A có số phần tử là:……………..
Tập hợp B có số phần tử là:……………..

Câu 1b 6 A; 6 B; 16 B; A B

Câu 1c Viết tập hợp B bằng cách chỉ ra tính chât đặc trưng của tập hợp
B = ……………………………………..

Câu 2(4,0 đ): Thực hiện các phép tính.
a) 81+ 243 + 19 b) 28.76 + 24.28
……………………………………………… ……………………………………………….
……………………………………………… ……………………………………………….
……………………………………………… ………………………………………………. ……………………………………………… ……………………………………………….
……………………………………………… ……………………………………………….
……………………………………………… ……………………………………………….
……………………………………………… ……………………………………………….

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.