DE + DAP AN + MA TRAN KIEM TRA 1 TIET CUC COLD – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Những bài tập mà KHODETHI Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin tổng hợp lại các sĩ tử về DE + DAP AN + MA TRAN KIEM TRA 1 TIET CUC COLD, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA

Tên Chủ đề
(nội dung,chương…)
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng

Cấp độ thấp
Cấp độ cao

TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL

1. Phương trình đưa được về dạng ax + b = 0

Thực hiện các phép biến đôỉ để đưa phương trình về dạng ax + b = 0 rồi giải.

Số câu
Số điểm Tỉ lệ %

4
3,0

4
3,0 điểm= 30 %

2. Phương trình tích

Thực hiện các phép biến đôỉ để đưa phương trình về dạng phương trình tích rồi giải.

Số câu
Số điểm Tỉ lệ %

3
3,0

3
3,0 điểm= 30 %

3. Phương trình chứa ẩn ở mẫu

Thực hiện các phép biến đổi để giải PT chứa ẩn ở mẫu

Biến đổi PT có kết hợp dạng PT tích và PT chứa ẩn ở mẩu để giải

Số câu
Số điểm Tỉ lệ %

1
1,0

1
1,0
2
2,0 điểm = 20%

4. Giải bài toán bằng cách lập phương trình

Giải bài toán bằng cách lập phương trình

Số câu
Số điểm Tỉ lệ %

1
2,0

1
2,0 điểm = 20%

Tổng số câu
Tổng số điểm
Tỉ lệ %

8
9,0
90 %

1
1,0
10 %

10
10,0
100%

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.