ĐỀ – ĐÁP ÁN KT HKI – THAM KHẢO – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Những bài tập mà KHODETHI.ORG Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin thu thập lại bạn đọc về ĐỀ – ĐÁP ÁN KT HKI – THAM KHẢO, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

ĐỀ KIỂM TRA HKI TOÁN LỚP 9 – THÁNG 9
Thời gian: 90 phút
(0,75 đ)Tìm điều kiện xác định:

Thực hiện phép tính:
a) b)
c) d)
Giải phương trình:
a) b) c)
Cho hàm số: (D1): và (D2):
a) Vẽ đồ thị hàm số (D1) và (D2) trên cùng một hệ trục tọa độ.
b) Tìm tọa độ giao điểm của (D1) và (D2) bằng phép tính.
c) Lập phương trình đường thẳng (D3) // (D1) và đi qua .
Cho ABC vuông tại C, biết CA = 15cm, AB = 25cm.
a) Giải ABC.
b) Kẻ đường cao CH của ABC, E là hình chiếu của H lên AC. Tính CE, AE.
Cho đường tròn (O) và một điểm M nằm ngoài đường tròn (O). Kẻ tiếp tuyến MA, MB đến đường tròn (O) (A, B là tiếp điểm). AB cắt OM tại K, kẻ đường kính AN của đường tròn (O).
Chứng minh: K là trung điểm của AB và BN // MO.
MN cắt (O) tại E. Chứng minh: .
Gọi I là trung điểm của EN, kẻ ES song song MB cắt OB tại S. Chứng minh: 4 điểm E, S,I, O cùng thuộc một đường tròn.
MO cắt đường tròn (O) tại C. Chứng minh: sin
MAB

HƯỚNG DẪN ĐÁP ÁN ĐỀ THÁNG 9
Bài
Nội dung
Điểm

1
Tìm điều kiện xác định
0.75đ

a
Có nghĩa
0.25đ

b
Có nghĩa

0.5đ

2
Thực hiện phép tính

a

0.5đ

b

0.5đ

c

0.5đ

d

0.5đ

3
Giải phương trình
1.5đ

a

0.5đ

b

0.25đ

0.5đ

c

0.5đ

4
Cho hàm số: (D1): và (D2):
1.5đ

a
Học sinh vẽ đúng được điểm
0.25đ

b
Phương trình hoành độ giao điểm của (D1) và (D2):

Thay vào (D1): ta được:

=> là tọa độ giao điểm cần tìm

0.5đ

c
Lập phương trình đường thẳng (D3) // (D1) và đi qua .
Gọi (D3):
Vì (D3) // (D1):
Nên:
=>(D3):
Ta có: (D3):

=>(D3):

0.5đ

5
Cho ABC vuông tại C, biết CA = 15cm, AB = 25cm.
1.25đ

a
Giải tam giác ABC
Hs tự giải

0.5đ

b
Kẻ đường cao CH của ABC, E là hình chiếu của H lên AC. Tính CE, AE.
Hs tự giải
0.75đ

6

3.25đ

/

a
Cm: K là trung điểm của AB và BN // MO
Gợi ý:
Cm: MO là trung trực của AB
=>K là trung điểm của AB

Cm:ABN vuông tại B (tam giác nt có AN là đường kính)
=>BN AB
Mà: AB (MO là trung trực của AB)
Nên: BC // MO

b
Chứng minh: .
Ta có: AMO vuông tại A và có đường cao AK
=> (HTL) (1)

Cm:AEN vuông tại E (tam giác nt có AN là đường kính)
=>AE MN

Ta có: MAN vuông tại A và có đường cao AE
=> (HTL) (2)
Từ (1) và (2) suy ra:

0.5đ

0.5đ

c
Cm: 4 điểm E, S,I, O cùng thuộc một đường tròn.
Ta có:

Hỏi và đáp