Đê đáp án kt 1t chương 1-new – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Tổng hợp bài KHODETHI Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin tổng hợp lại quý bạn đọc về Đê đáp án kt 1t chương 1-new, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

ĐỀ KIỂM TRA ĐẠI SỐ 9 CHƯƠNG 1 (04-10-2012)
(Người soạn Trương Quốc Bảo)
I-Mục đích : Củng cố các phương pháp biến đổi đơn giản căn thức bậc hai, cộng trừ các căn bậc hai đồng dạng
II-Yêu cầu : Đề bài phù hợp với trình độ biến đổi căn thức của hs

MA TRẬN
Nội dung
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng

Cấp độ thấp
Cấp độ cao

1-Tìm tập xác định của biểu thức
Biểu thức lấy căn là biểu thức bậc nhất

Tính giá trị biểu thức

Số câu
Số điểm

1
1

1
1

2
2điểm

2-Tìm x
Biểu thức dưới căn là bậc nhất-bậc hai
Đặt ĐK-Bình phương hai vế
Hằng đẳng thức =

Số câu
Số điểm

1
1,5

1
1,5

3
3 điểm

3-Rút gọn biểu thức
Sử dụng h/ đ thức=

Kết hợp liên hệ phép chia và khi phương
Cộng căn đồng dạng

Số câu
Số điểm

2
2

1
1
1
1

4
4 điểm

4-C minh đẳng thức

Kết hợp các phép biến đổi
1
1điểm

Số câu
Số điểm

1
1
1
1 điểm

Tổng số câu
điểm

3
3
1
1,5
3
3,5

2
2

9
10

ĐỀ KIỂM TRA
Thời gian 45 phút ( không kể thời gian phát đề)
1)(2điểm)

Cho biểu thức A =
Tìm điều kiện của x để A có nghĩa
Tính giá trị của A khi x = -1

2) (3 điểm) Tìm x biết:

a) (1,5đ).
b) = 8 (1,5)

3) (4điểm) Rút gọn biểu thức:

a) (1đ)
b) (với a3 ) (1đ)
c) (1đ)
d) 2 – – + 3 (1đ)

4) (1điểm).
Chứng minh rằng :
= 3
ĐÁP ÁN
Câu
Nội dung
Điểm

1
a) A có nghĩa ( xácđịnh ) khi 6-3x 0 ( x 2
b)Thay x=-1 vào A ta có A=
1
1

2a
Tìm x
a)
(
( . ĐK x0
()2=82
( x = 64 (thỏa đk)
(thiếu đk của x -0,25 đ)

0.5
0.5

0.5

2b
=8
=> = 8
(
(
(thiếu nghiệm hoặc dùng sai dấu -0,25đ)

0.5

0.5

0.5

3a
=+
= 2- + + 5
= 7

0.5
0.25
0.25

3b
=a2
= (a- 3 )a2 (vì a>3 )
0.5

0.5

3c
=
=
=
0.5

0..25

0.25

3d
2 – – + 3 = 2
= 2
= 2
0.25
0. 5

0.25

4
VT =-
=+1 –()= 3 =VP (đpcm)
0.5

0.5

Hỏi và đáp