Đề + Đáp án HSG Toán 9 – Mã đề: 02(Rất hay) – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Những bài tập mà KHODETHI Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin thu thập lại các bạn học sinh về Đề + Đáp án HSG Toán 9 – Mã đề: 02(Rất hay), thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRIỆU SƠN

Đề: 10

đề thi học sinh giỏi giỏi cấp huyện
năm học 2011 – 2012

Ngày 01 tháng 01 năm 2012

Câu 1:
1. Tính giá trị của biểu thức: P = 2×3 + 2×2 + 1 với x =
2. Cho a, b là hai số thực thỏa mãn 5a + b = 22. Biết phương trình x2 + ax + b = 0 có hai nghiệm là các số nguyên dương. Hãy tìm hai nghiệm đó.

Câu 2:
1. Giải phương trình:
2. Giải hệ phương trình:

Câu 3:
Cho hai số tự nhiên a, b thỏa mãn a2 + a = 2b2 + b.
Chứng minh rằng a – b và a + b + 1 đều là các số chính phương.
2. Tìm các số nguyên a, b, c thỏa mãn điều kiện

Câu 4:
1. Cho tam giác nhọn ABC nội tiếp đường tròn (O; R). Các đường cao AK, BE, CF cắt nhau tại H. Goi r là bán kính đường tròn nội tiếp tam giác ABC. Chứng minh rằng:

OA EF.
H là tâm đường tròn nội tiếp tam giác KEF.
Nếu AK + BE + CF = 9r thì tam giác ABC đều.

2. Chứng minh rằng nếu tất cả các cạnh của một tam giác đều nhỏ hơn 1 thì diện tích tam giác nhỏ hơn
Câu 5: Cho ba số dương x, y, z. Chứng minh rằng:

Hỏi và đáp